CzechIS MU Login

„CHCEŠ STUDOVAT NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ A ÚSPĚŠNĚ SLOŽIT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU?“


Jak už jistě víš, na většině fakult Masarykovy univerzity je přijímací písemná zkouška do prvního ročníku bakalářského studia složena z testů studijních předpokladů (TSP). Chceš-li tyto testy složit úspěšně a chceš-li se i Ty stát součástí Masarykovy univerzity, přihlas se na přípravný kurz k přijímací zkoušce z testu studijních předpokladů. Kde lépe se můžeš připravit na tuto zkoušku než právě na kurzu, který pořádá jedna z fakult, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity?

Cíl kurzu:

Připravit Tě na úspěšné zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky – TSP.

Co Ti kurz přinese:

 • Zajímá Tě, jak zvýšit svoji šanci nad ostatními?
  Díky seznámení se s nejdůležitějšími typy úloh a zpracování příkladů s individuálním vyhodnocením výsledků již budeš vědět, jak správně a rychle postupovat při jejich řešení. Zaměříme se spolu na především na 3 základní oblasti, které jsou součástí nových verzí TSP: numericko-analytické myšlení, uvažování v anglickém jazyce a kritické myšlení .
 • Nejsi si jistá/ý, zda stihneš test napsat ve stanoveném čase?
  Vysvětlíme Ti přístup ke zpracování úloh s časovým limitem zaměřených na ověření osobnostních předpokladů ke studiu.
 • Nezvládáš trému?
  Poradíme Ti, jak ji překonat a díky seznámení se s testem pro Tebe již nebude tréma nepřítelem.

Jak se přihlásit?

Prodloužená možnost přihlášení do 9. 2. 2024 pro vybrané běhy.

Pokud již budou termíny plně obsazeny, je možné se zaregistrovat jako náhradník/ce a v případě uvolnění kapacity Ti bude zaslán informační email. Pokud by se objevil jakýkoli problém, obrať se na kontakt uvedený níže, vždy se snažíme najít řešení.

Termíny konání

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let Ti nabízíme kurzy jak v prezenční, tak i v online podobě a věříme, že si vybereš z velkého množství termínů i formy výuky. Vše bude samozřejmě podléhat aktuálnímu stavu a jakékoli změny budou včas komunikovány.

BěhDatumČas
6. běh (2 500 Kč) Pátky 16. 2., 23. 2., 1. 3., 8. 3. 2024 13:00 - 16:00
7. běh (2 500 Kč) Pátky 16. 2., 23. 2., 1. 3., 8. 3. 2024 13:00 - 16:00 ONLINE
9. běh (2 500 Kč) Pátky 16. 2., 23. 2., 1. 3., 8. 3. 2024 16:30 - 19:30 ONLINE
11. běh (2 500 Kč) Pátky 16. 2., 23. 2., 1.3., 8. 3. 2024 16:30 - 19:30

Týden před konáním kurzu Ti bude odeslán informační email s přesným určením místnosti konání a dalšími praktickými informacemi.
Organizátor si vyhrazuje právo při nízké účasti zájemců a zájemkyň souběžné běhy sloučit, případně zrušit. Všichni účastníci a účastnice budou o této skutečnosti včas informováni.

Rozsah výuky

 • 4 x 4 vyučovací hodiny (vyučovací hodina = 45 minut)

Cena kurzu

 • 2.500 Kč vč. DPH (v ceně kurzu je zahrnut pracovní sešit, zkušební subtesty k procvičování, zkušební test TSP, náklady na vedení kurzu a přípravu studijních textů k jednotlivým tematickým oblastem)
 • Za závazné se berou pouze přihlášky uhrazené do data uzávěrky.

Místo konání

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno.
(Případně online prostor)

Další důležité informace

Za závazné se berou pouze přihlášky uhrazené do data uzávěrky. Při neúčasti se poplatek nevrací.

Po uzávěrce účastníci obdrží pozvánku na e-mail, který byl uveden v objednávce. Veškeré organizační pokyny jsou zasílány přes e-mail, uvádějte tedy prosím do objednávky vždy takový e-mail, ke kterému máte pravidelný přístup. Účastníci se při prezenci legitimují svým jménem. Do objednávky prosím uvádějte údaje konkrétního účastníka kurzu, zejména jméno, příjmení, e-mail a adresu, na které se účastník dlouhodobě zdržuje, a tedy kam mu budou zaslány tištěné materiály. Z toho důvodu jsou tato pole při vyplňování objednávky povinná.

Kurzy organizujeme pouze jednou ročně a to v uvedených termínech. V jiných měsících v roce již kurzy neorganizujeme.

Kontakt

Informace o kurzu Ti podá Mgr. Veronika Kandelová na adrese Veronika.Kandelova@econ.muni.cz.

Při problémech s objednáním kurzu se prosím obracejte na adresu obchod@mail.muni.cz.