VLPD7X31p Pediatrie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Hloušková (přednášející)
MUDr. Matěj Hrunka (přednášející)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Jimramovský, MHA (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Lucie Kalichová (přednášející)
MUDr. Erik Nedorost (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
MUDr. Tereza Pinkasová (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Slouková (přednášející)
MUDr. Markéta Sobotková (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Štěrba (přednášející)
MUDr. Lukáš Cintula (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámení s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
seznámení s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru
porozumění zvláštnostem medicíny dětského věku
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s hlavními pojmy a úkoly pediatrie
Osnova
 • Organizace péče o dítě
 • Sociální pediatrie
 • Rozdělení dětského věku
 • Růst a vývoj
 • Psychomotorický vývoj
 • Anamnéza v pediatrii
 • Výživa v dětském věku
 • Úvod do neonatologie
 • Vyšetřovací metody v gastroenterologii, alergologii, kardiologii
 • Základy farmakoterapie v pediatrii
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • FREMUTH, Jiří, František STOŽICKÝ a Josef SÝKORA. Propedeutika dětského lékařství. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, 141 stran. ISBN 9788024647418. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
  neurčeno
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina Felice SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016, lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.