aVLAN0222p Anatomie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
3/0/0. 45. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející), RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
Alemeh Zamani, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. až Po 24. 4. Po 12:00–14:30 B22/116 aula
Předpoklady
aVLAN0121s Anatomie I - seminář && aVLAN0121c Anatomie I - pitvy && aVLAN0121t Anatomie I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů PřF
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The main aims of the course are:
-to describe structures of the digestive, respiratory, urinary, male and female genital system, cardiovascular, lymphatic and nervous system
-to understand topographic anatomy of the organ systems
-to realize the relation between structure and function of the organ systems
Výstupy z učení
At the end of the course students will be able to:
1. Describe and explain the function of the the digestive, respiratory, urinary, male and female genital organs, cardiovascular and lymphatic systems, organs of senses, peripheral and central nervous systems
2. Relate digestive, respiratory, urinary, male and female genital, cardiovascular organs, organs of senses, peripheral and central nervous systems with respect to adjacent structures
3. Identify distribution and function of the sympathetic and parasympathetic components of the autonomic nervous system
4. Define topographical regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis
5. Identify basic anatomical structures (bones, joints, viscera, vessels, and nerves) in the regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis
Osnova
 • 1. Digestive system 2. Respiratory system, Heart 3. Overview of the arteries and veins, Lymphatic system 4. Male genital system, Urinary system 5. Female genital system, pelvic floor 6. Introduction to the nervous system, Spinal cord – gross anatomy and structure, spinal nerve 7. Gross anatomy and structure of the brainstem 8. Gross anatomy and structure of the cerebellum and diencephalon 9. Gross anatomy and structure of the telencephalon Ventricles, meninges and blood supply of the CNS 10. Cranial nerves (CN V, VII, IX, X, XI, XII) 11. Visual and auditory systems, cranial nerves III, IV, VI, VIII 12. Neural pathways; regional anatomy of the head and neck 13. Autonomic nervous system (ANS), regional anatomy of the chest, abdomen and pelvis 14.+15. Dissection
Literatura
  povinná literatura
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4. info
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 90 stran. ISBN 9788021061255. info
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8. info
  doporučená literatura
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015, xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • GILROY, Anne Marie. Atlas of anatomy. ?, 2016. ISBN 9781626232525. info
 • KACHLÍK, David a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. Illustrated by Radovan Hudák - Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zaváza. 1st edition. Praha: Triton, 2015, xvii, 610. ISBN 9788073879501. info
  neurčeno
 • Gosling, Harris, Humpherson, Whitmore & Willan. Human Anatomy, Color Atlas and Textbook, 6th Edition. Elsevier Books, 2016. ISBN 9780723438274
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
Final examination - combined form
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The subject is evaluated in the scope of the final examination.
Final examination:
The final examination in Anatomy consists of a practical and a theoretical part. To pass successfully the exam, the student has to obtain at least the grade E in both practical and theoretical parts of the final examination.
The practical part of the final examination is represented by the results of the examination in Anatomy I - Dissection The student, who has not obtained at least grade E during the Anatomy I - Dissection, will be re-examined at the respective date of the theoretical part of the final examination in Anatomy, together with the practical exam from Anatomy II dissection .
The theoretical part of the final examination consists of 4 topic questions (from Locomotor system 3, organ systems 3, nervous system 2, regional anatomy 1 and presents anatomical descriptions of two-three imaging techniques).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.