ISKM02 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sektor služeb je stále důležitější součástí vyspělých ekonomik. Prakticky každý produkt má i svou servisní složku, mnoho informačních produktů se v posledních letech přetransformovalo na služby. Cílem tohoto předmětu je:
- poskytnout studujícím mezioborové znalosti v oblasti inovací a designu informačních služeb,
- otevřít témata společná pro studijní profilaci Design informačních služeb,
- teoreticky připravit studující na návrh a realizaci vlastního projektu inovace inormačních služeb,
- seznámit studující se současnou praxí, přiblížit pozici designera služeb v rozmanitých sektorech (komerční, veřejné, neziskové služby a projekty).
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
- chápat design služeb v oborových souvislostech,
- definovat základní typologii a vymezení informačních služeb,
- porozumět designovému procesu a jeho metodám,
- chápat specifika návrhu informačních služeb ve veřejných službách,
- rozumět zásadám zodpovědného designu,
- chápat proces řízení vývoje informačních služeb,
- chápat stupně designové vyspělosti organizací a porozumět evaluaci inovací služeb
.
Osnova
 • 1. Organizační pokyny
 • 2. Design služeb jako obor. Mapování domény: lidé, komunita, projekty.
 • 3. Informační služby. Product-service systems. Service-domain logika. Případové studie.
 • 4. Designový proces a mindset: workshop.
 • 5. Designový proces a mindset: přednáška.
 • 6. Služba a ekosystém. Participativní komunitní mapování.
 • 7. Metody designu služeb.
 • 8. Výzkum a analýza.
 • 9. Ideace, prototypování a testování.
 • 10. Design služeb a veřejná správa. Veřejné knihovní a informační služby. SMART Cities.
 • 11. Cirkulární ekonomika, cirkulární design.
 • 12. Etika v designu. zodpovědný design. Inkluzivní design.
 • 13. Design v praxi. Role a práce designéra, výzkumníka, produktového manažera. Inovační prostředí. Agilní řízení.
 • 14. Evaluace. Designová vyspělost organizací.
Výukové metody
teoretická příprava, frontální výuka, workshop
Metody hodnocení
V rámci kurzu se předpokládá odevzdání dvou úkolů, které jsou podmínkou k absolvování testu.
1. Rozhovor s designerem, výzkumníkem, produktovým manažerem, analytikem pohybujícím se v oblasti designu služeb.
2. Odborný text na vybrané téma.
3. Test
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKM02