LJBcA10 Dějiny antického světa II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Malaníková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 A21
Předpoklady
! OBOR ( DST ) && (! MED04 Dějiny Středomoří II ) && ! NOW ( MED04 Dějiny Středomoří II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student získá dobrou znalost vývoje římské říše, její kultury, života a institucí; bude schopen samostatného srovnávání mezi vývojem antického Řecka a Říma; bude mít schopnost posoudit význam jejich historie pro současný svět; získá základy kritického hodnocení antických latinských pramenů
Osnova
 • 1) Etruskové, Kartháginci, západní Řekové a Římané jako tvůrci starověké civilizace v západním Středomoří.
 • 2) Počátky Říma.
 • 3) Archaické období římských dějin, společnost a její vývoj.
 • 4) Státní instituce římské republiky. 5) Šlechta a prostý lid -- boje o vyrovnání práv. 6) Války období republiky, provincie. 7) Krize republiky. 8) Počátky a rozvoj principátu. 9) Život a kultura na vrcholu principátu. 10) Hluboká krize římské říše a její příčiny. 11) Instituce a společnost dominátu. 12) Římský stát a křesťanství. 13) Římská říše a velké stěhování národů. Dědictví antiky a barbaři.
Literatura
  doporučená literatura
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Hunové se představují I-II. Echo Latina, 1991, č. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7336. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 8020505369. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Zánik antiky [12610]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. info
 • MOUCHOVÁ, Bohumila a Jan [historik] BURIAN. Záhadní Etruskové [2-2066]. Praha: Mladá fronta, 1966. info
 • The Cambridge Ancient History I-XII. Cambridge: Cambridge University Press, 1924. info
 • ČEŠKA, Josef. Poslední století starověku. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 76 s. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • DOBIÁŠ, J. Dějepisectví starověké. Praha, 1948. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • CHRIST, K. Die Römer. München, 1984. info
 • MÜLLER, R. a ET AL. Kulturgeschichte der Antika 1, Griechenland. Berlin, 1976. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 1], Hlava 1-9. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 575 s. : i. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 2], Hlava 10-21. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha, Praha: SPN, Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 473 s. : i. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 1, Mit 37 Abbildungen, 8 Karten und mehreren Zeittafeln. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. 328 s., 1. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 2. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. S. ix, 333. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-6955-8. Digitální knihovna FF MU info
 • BENGTSON, Hermann. Die Diadochen : die Nachfolger Alexanders (323-281 v.Chr.). München: C.H. Beck, 1987. 218 s. ISBN 3406320686. info
 • BENGTSON, Hermann. Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München: C.H. Beck, 1983. 325 s. ISBN 3406085091. info
 • BENGTSON, H. Griechische Geschichte (von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit). München, 1969. info
Výukové metody
Dvě hodiny přednášek, četba antických pramenů, zejména k vývoji institucí římského státu
Metody hodnocení
Přednášky. Ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Ústní zkouška se týká také studentů novořeckého jazyka, kteří si předmět zapsali.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJBcA10

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 03:41, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému