Bi7120 Molekulární biologie prokaryot

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
Mgr. Adéla Finstrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lenka Kosečková Micenková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Damborská (pomocník)
Garance
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie ) && ( PROGRAM ( N - MBG ) || PROGRAM ( N - LGM ) || PROGRAM ( N - MIK ) || PROGRAM ( N - BI ) || SOUHLAS )
Absolvování základní přednášky z Molekulární biologie nebo Buněčné a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o uložení genetické informace u prokaryot, její realizaci, změnách a vertikálním a horizontálním přenosu. Studenti by měli pochopit základní pojmy terminologie bakteriální genetiky, strukturu genomu, replikaci chromozomu a plazmidů, využití transpozonů k analýze genomů a vytváření mutací a mechanismy evoluce u bakterií.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen na základě nabytých informací porozumět, jak je u prokaryot uložena genetická informace, jakým způsobem se realizuje, mění a přenáší vertikálně a horizontálně. Studenti by měli umět vysvětlit základní pojmy terminologie bakteriální genetiky, strukturu genomu, replikaci chromozomu a plazmidů, využití transpozonů k analýze genomů a vytváření mutací a mechanismy evoluce u bakterií.
Osnova
  • Struktura prokaryotického genomu, jeho základní složky a jejich, vzájemné interakce, Bakteriální chromozom, základní typy plazmidů, Mobilní elementy prokaryot, Mutace, Transpozonová mutageneze, Restrikce a modifikace, Konjugace, Tranformace, Transdukce, Plasticita prokaryotického genomu, Evoluce prokaryotického genomu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Microbial evolution : gene establishment, survival, and exchange. Edited by Robert V. Miller - Martin J. Day. Washington, D.C.: ASM Press, 2004, xiv, 374. ISBN 1555812716. info
    neurčeno
  • SNYDER, Larry. Molecular genetics of bacteria. 4th ed. Washington, DC: ASM Press, 2013, xx, 707. ISBN 9781555816278. info
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Translated by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017, xix, 844. ISBN 9788021086135. info
Výukové metody
Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, vysvětlovány a doplněny komentářem vyučujícího. Předlohy a jsou též k dispozici v ISu.
Metody hodnocení
Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška je ústní s písemnou přípravou, během níž studenti vypracují odpovědi na 8-10 otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. Během ústní části studenti prokazují schopnost aplikace navytých poznatků na konkrétních příkladech. K úspěšnému zvládnutí je třeba zodpovědět správně alespoň 70% otázek. Doba trvání zkoušky jednoho studenta je zhruba 60 minut.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/Student/7120.htm
Prezentace v powerpointu je na IS MU
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/Bi7120