PB009 Základy počítačové grafiky

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
Ing. Matěj Lang (cvičící)
Mgr. Tomáš Pšorn (cvičící)
Mgr. Vojtěch Brůža (cvičící)
RNDr. Jan Byška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 12:00–13:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB009/01: každou sudou středu 14:00–15:50 B311, M. Lang, J. Sochor
PB009/02: Po 17. 2. až Pá 15. 5. každou lichou středu 14:00–15:50 B311, M. Lang, J. Sochor
PB009/03: každou sudou středu 16:00–17:50 B311, T. Pšorn, J. Sochor
PB009/04: Po 17. 2. až Pá 15. 5. každou lichou středu 16:00–17:50 B311, T. Pšorn, J. Sochor
Předpoklady
Znalost základů maticového počtu, lin.algebry a geometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 64/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních algoritmech a metodách používaných při tvorbě modelů a jejich vykreslování. Posluchači získají znalosti, které jim umožní orientaci v širokém spektru úloh řešených v počítačové grafice včetně nezbytného matematického základu. Získají praktické dovednosti při programování základních algoritmů a rozumí relevantním problémům vykreslování, vyhlazování a osvětlování.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se studenti
- seznámí a zorientují v širokém spektru problémů řešených v počítačové grafice;
- porozumí matematickým základům a programovacím principům v oblasti PG;
- získají praktické dovednosti při programování základních algoritmů;
- porozumí problémům spojeným s vykreslováním, vyhlazováním a osvětlováním.
Osnova
 • Grafická primitiva, rastrové algoritmy.
 • Vyplňování, ořezávání.
 • Transformace, promítání.
 • Interpolační a volně tvarovatelné křivky a plochy.
 • Barva, barevné modely.
 • Základní úpravy rastrového obrazu.
 • Modely a modelování těles.
 • Osvětlovací modely a vybarvování.
 • Textury.
 • Viditelnost v prostoru obrazu.
 • Globální osvětlení, sledování paprsku, radiozita.
Literatura
 • FOLEY, James D. Computer graphics :principles and practice. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1990. 1174 s. ISBN 0-201-12110-7. info
 • ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info
Výukové metody
Teoretické přednášky o základních principech, metodách a algoritmech. Cvičení zaměřená na programování základních algoritmů ve podle připravených šablon, volba Processing, C++, Java. Rozpracování 5 domácích úloh na cvičení. Studijní materiály: Slajdy z přednášek, velký výběr knih o základech počítačové grafiky.
Metody hodnocení
5 domácích programovacích úloh dokončených v předepsaných termínech před písemnou zkouškou. Předmět je hodnocen na základě bodů z domácích úloh a písemné zkoušky (25+25b).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sochor/PB009
Materiály jsou publikovány na intranetu. The lecture materials are available on the intranet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PB009