PB009 Základy počítačové grafiky

Fakulta informatiky
jaro 2016
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Stibora (cvičící)
Mgr. Milan Skipala (cvičící)
Mgr. Oľga Kollárová (cvičící)
Martin Havlíček (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 10:00–11:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB009/Programovani: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Sochor
PB009/01: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B311, M. Skipala, R. Stibora
PB009/02: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B311, M. Skipala, R. Stibora
PB009/03: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 B311, M. Skipala, R. Stibora
PB009/04: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 B311, M. Skipala, R. Stibora
PB009/05: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 B311, M. Havlíček, O. Kollárová
PB009/06: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 B311, M. Havlíček, O. Kollárová
PB009/07: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 B311, M. Havlíček, O. Kollárová
Předpoklady
Znalost základů maticového počtu, lin.algebry a geometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/175, pouze zareg.: 0/175, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/175
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních algoritmech a metodách používaných při tvorbě modelů a jejich vykreslování. Posluchači získají znalosti, které jim umožní orientaci v širokém spektru úloh řešených v počítačové grafice včetně nezbytného matematického základu. Získají praktické dovednosti při modelování prostorových těles ve složitých scénách pomocí moderního profesionálního software. Umí realizovat krátké animované sekvence a rozumí relevantním problémům vykreslování, vyhlazování a osvětlování.
Osnova
 • Kresba grafických primitiv, rastrové algoritmy.
 • Ořezávání. Vyplňování.
 • Křivky a plochy. Hermite, Bézier, NURBS.
 • Barva, barevné modely.
 • Úpravy rastrového obrazu.
 • Modely těles.
 • Rovnoběžné a perspektivní promítání.
 • Viditelnost v prostoru obrazu.
 • Osvětlovací modely.
 • Stínovací techniky, odrazy světla. Sledování paprsku.
Literatura
 • FOLEY, James D. Computer graphics :principles and practice. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1990, 1174 s. ISBN 0-201-12110-7. info
 • ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005, 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info
Výukové metody
Teoretické přednášky o základních principech, metodách a algoritmech. Cvičení zaměřená na použití profesionálního modelovacího SW (Cinema 4D). 2 domácí úlohy modelování a animace modelované scény. Studijní materiály: Slajdy a video záznamy přednášek, velký výběr knih o základech počítačové grafiky.
Metody hodnocení
2 domácí úlohy jsou nezbytné pro udělení zápočtu a jsou podmínkou pro písemnou zkoušku. Předmět je hodnocen na základě písemné zkoušky.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sochor/PB009
Materiály jsou publikovány na intranetu. The lecture materials are available on intranet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.