NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 12 hodin v kombinované formě. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Johanna Dalsant, M.A. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
(! NJ2BP_1JCV Jazyková cvičení 1 )&&(! N2BP_1JCV Jazyková cvičení 1 )&&(! NJ2BK_1JCV Jazyková cvičení 1 )&&(! N2BK_1JCV Jazyková cvičení 1 )
Für den Einstieg in das Bachelorstudium werden Deutschkenntnisse auf Maturaniveau (B1) vorausgesetzt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Ziel dieses Deutschkurses ist, die Deutschkenntnisse der Sprachstufe B1 des Europäischen Referenzrahmens zu festigen und weiter zu entwickeln, mit Betonung aller vier Fertigkeiten (LV, HV, Sprechen und Schreiben). Am Ende des ersten Studienjahres soll eine standardisierte Prüfung auf der Niveaustufe B1+ erfolgreich bestanden werden, das angestrebte Sprachniveau am Ende des Bachelorstudiums liegt bei B2 (aktive Sprachkentnisse - Sprechen, Schreiben) und C1 (passive Sprachkenntnisse - Hörverstehen, Leseverstehen).
Výstupy z učení
Nach dem Seminar werden die Teilnehmenden ihre Deutschkenntnisse in allen vier Fertigkeiten gefestigt haben. Sie sind in der Lage, eine Prüfung auf dem Niveau B1+ des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen abzulegen.
Osnova
  • Themen: 1. Einleitung in das Fach, Kennenlernen, Voraussetzungen einer guten Präsentation
  • 2. Lösungsstrategien für die Hörverstehensaufgaben und Leseverstehensaufgaben auf der Niveaustufe B1+
  • 3. Schreibtraining (persönliches und formelles E-Mail, Diskussionsbeiträge, Notizen)
  • 4. Themen der Kapitel 1-4 des Lehrbuchs "Sicher!" B1+
Literatura
    povinná literatura
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 119 s. ISBN 9783190012060. info
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: Vorbereitungsmaterialien für die Prüfung auf der Niveaustufe B1+
Výukové metody
Training der Fertigkeiten HV, LV, Schreiben und Sprechen, Reflexion von Lern- und Lösungsstrategien.
Selbststudium: Erarbeitung des Wortschatzes und der Grammatik aus den Kapiteln 1-4 des Lehrbuchs "Sicher!" B1+
Metody hodnocení
Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss dieses Kurses:
1) positive Erledigung der Hausaufgaben laut Liste im interaktiven Stundenplan im IS (Interaktivní osnova),
2) Abschlusstest zu HV, LV, Wortschatz und Grammatik.
3) 5-minütige Präsentation
Detailierte Informationen zum Abschluss sind dem Interaktiven Stundenplan (interaktivní osnova) zu entnehmen.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Bitte informieren Sie sich im IS zum näheren Verlauf des Semesters (interaktivní osnova)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_1JCV).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.