MPJ_JIIAF Jazyk II/A - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIAF/01: St 12:00–13:50 S301, M. Červenková
Předpoklady
Předpokladem je mírně pokročilá znalost obecného jazyka. Pokud student odpovídající znalosti nemá, musí si je individuálně doplnit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/A je doporučený přípravný kurz, podmínkou pro vstup do tohoto předmětu je mírně pokročilá znalost obecného jazyka. Výuka je zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je užívána jen v malé míře a izolovaně.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- porozumět jednoduchým textům;
- komunikovat prostřednictvím základních gramatických struktur;
- napsat jednoduchý souvislý text;
- stručně vysvětlit své názory a plány
Osnova
 • Časování sloves v présentu, min.čas složený
 • min.čas složený zvratných sloves
 • slovosled v min.čase složeném; předložkové vazby, tvoření příslovcí;
 • tázací zájmena qui, que
 • číslovky základní, datum, měsíce;
 • determinanty, dělivý člen;
 • průběhový čas přítomný (vazba être en train de+inf.), číslovky řadové;
 • imperfektum, přivlast.zájmena samost.;
 • odvozování slov, přehled zájmen le, la, les, en, y;
 • příslovce en,y, dělivý člen u abstrakt;
 • neurčité zájmeno tout
Literatura
  povinná literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com :méthode de français professionnel et des affaires. Niveau débutant. Paris: Cle International, 2012. 128 s. ISBN 978-2090380354
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,-Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIAF. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/MPJ_JIIAF