PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Švéda (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPEI/01: Čt 14:35–15:20 P403
PPEPEI/02: Út 7:40–8:25 P201
PPEPEI/03: Út 8:30–9:15 P201
PPEPEI/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PPEPEI/05: Čt 15:30–16:15 P403
PPEPEI/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PPEPEI/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PPEPEI/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I., II. (PPEPEI, PPEPII) Předmět Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.