PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P102, Po 18:00–19:35 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPEI/1: St 16:20–17:05 S309, M. Petr
PPEPEI/10: Čt 16:20–17:05 S309, M. Petr
PPEPEI/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/12: Čt 17:10–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/14: Čt 18:00–18:45 S309, M. Petr
PPEPEI/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/16: Čt 18:50–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/2: St 17:10–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/3: St 18:00–18:45 S309, M. Petr
PPEPEI/4: St 18:50–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/5: Čt 12:50–13:35 P104, O. Krpec
PPEPEI/6: Čt 13:45–14:30 P104, O. Krpec
PPEPEI/7: Čt 14:35–15:20 P104, O. Krpec
PPEPEI/8: Čt 15:30–16:15 P104, O. Krpec
PPEPEI/9: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 294 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/294, pouze zareg.: 0/294, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/294
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní,komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristila práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10.Volný pohyb zboží. 11.Volný pohyb osob. 12.Volný pohyb služeb a kapitálu. 13.Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu. Přidružení ČR k ES, příprava na členství v EU (právní problémy).
Literatura
  • Týč, V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU). Skripta, MU v Brně 2001
  • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
  • Týč,V.: Základy práva ES pro ekonomy. 4. vydání, LINDE, Praha 2004
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná nebo ústní. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je i aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.