PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Švéda (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 18:00–19:30 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPEI/01: Čt 14:35–15:20 P403, M. Švéda
PPEPEI/02: Út 7:40–8:25 P201, M. Švéda
PPEPEI/03: Út 8:30–9:15 P201, M. Švéda
PPEPEI/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Švéda
PPEPEI/05: Čt 15:30–16:15 P403, M. Švéda
PPEPEI/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Švéda
PPEPEI/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Švéda
PPEPEI/08: Čt 13:45–14:30 P403, M. Švéda
PPEPEI/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Švéda
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 306 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/306, pouze zareg.: 0/306, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/306
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní,komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristila práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10.Volný pohyb zboží. 11.Volný pohyb osob. 12.Volný pohyb služeb a kapitálu. 13.Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu. 14.Přidružení ČR k ES, příprava na členství v EU (právní problémy).
Literatura
  • Týč, V.: Základy práva ES pro ekonomy. 3. vydání. Linde, Praha 2001
  • Týč, V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU). Skripta, MU v Brně 2001
  • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná nebo ústní. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je i aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.