BKR_MGCR Management cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Ne 7. 3. 11:05–14:30 P102, So 17. 4. 12:50–15:20 P106
Předpoklady
( KRCR Cestovní ruch || C_KRCR Cestovní ruch || BKR_CERU Cestovní ruch || BKR_CR Cestovní ruch ) && (! BKR_MCR Management cest.ruchu )
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti managementu cestovního ruchu, jež je třeba znát pro zajištění úspěšného řízení, resp. rozvoje, cestovního ruchu v destinaci. V neposlední řadě je snahou poukázat na důležité aspekty, které s sebou řízení destinace, a potažmo fungování destinační společnosti, přináší.

Osnova
  • Základy managemnetu a proces řízení

  • Destinační management a destinační společnosti v ČR a zahraničí

  • Destinační marketing

  • Řízení rekreačních zdrojů

  • Řízení kvality v cestovním ruchu

  • Benchmarking

  • Destinační informační systém

  • Udržitelný rozvoj a cestovní ruch

Literatura
Výukové metody
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. kontrolní test
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. Hodnocení POTu vstupuje do celkové známky. Zkouška může mít formu ústní i písemnou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_MCR.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.