BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4N/01: St 8:30–10:05 S306, H. Hušková
BPJ_JI4N/02: St 10:15–11:50 S306, H. Hušková
BPJ_JI4N/03: St 10:15–11:50 S314, Z. Kuchařová Kalná
Předpoklady
( BPJ_JI3N Jazyk I/3 - N || PJI3N Jazyk I/3 - N )&&(! PJI4N Jazyk I/4 - N )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3N (PJI3N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/61, pouze zareg.: 0/61, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/61
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické témata
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • I. WfF (Wirtschaft für Fortgeschrittene):
 • L 19: Organisationsstrukturen in Unternehmen, Nkp (Němčina pro komerční praxi): 7.Auftragsbestätigung
 • II. WfF L 23: Strategie der Produktentwicklung, Marketing, Nkp: 7. Auftragsbestätigung
 • III. WfF: L 24 Werbung, Marketingmix, Nkp: 7. Auftragsbestätigung
 • IV. WfF 25: Die Messe, Nkp: 8. Ausführung des Vertrags
 • V. WfF: L 28 Neue Trends im Tourismus, Nkp: 9.Vertragsstörungen -Reklamation
 • VI. GuB: Geld, Währung, Inflation Nkp: Vertragsstörungen - Mahnung
 • VII. GuB: Banken - Konto, Nkp: Shrnutí a opakování obchodní korespondence
 • VIII. GuB: Banken - Kredit, Nkp:Shrnutí a opakování obchodní korespondence
 • IX. GuB: Öffentliche Finanzen, Staatshaushalt
 • X. AH: Außenhandel, Handelsbilanz, XI. AH. Außenhandel - Zahlungverkehr zwischen Unternehmen, Incoterms
 • XII: Handbuch für Gemeindevertreter: Regionale Selbstverwaltung in Tschechien, in der Slowakei und in Österreich
 • XIII. Transformierung der tschechischen Wirtschaft, Aktuelle Fachartikel Zdroje: GuB: Buhlmann, R.: Geld- und Bankwesen, Poltext, Warschau 2000 AH: Buhlmann, R.: Außenhandel, Poltext, Warschau 2001 Autentické materiály: Wirtschaftswoche, Markt Internetové zdroje: www.welt.de, www.pragerzeitung.cz,www.handelskorrespondenz.de
Literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Hospodářská němčina pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 8086119505. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen GrammatikAuswahl aus den Übungen : Neubearbeitung. Ismaning: Hueber, 2002. 2 CD-ROM. ISBN 3-19-097255-9. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Strategie rozvoje obce (včetně územního plánování). In Příručka pro zastupitele měst a obcí (Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku). 1. vydání. Brno: MU-PHARE, 1999. s. 19-27. ISBN 80-210-2254-X. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- tři obchodní dopisy různého druhu
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.