BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4N/01: St 8:30–10:05 S306, H. Hušková
BPJ_JI4N/02: St 10:15–11:50 S306, H. Hušková
BPJ_JI4N/03: St 10:15–11:50 S314, P. Sojková
Předpoklady
( BPJ_JI3N Jazyk I/3 - N || PJI3N Jazyk I/3 - N )&&(! PJI4N Jazyk I/4 - N )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3N (PJI3N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické témata
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • I. WfF (Wirtschaft für Fortgeschrittene):
 • L 19: Organisationsstrukturen in Unternehmen, Nkp (Němčina pro komerční praxi): 7.Auftragsbestätigung
 • II. WfF L 23: Strategie der Produktentwicklung, Marketing, Nkp: 7. Auftragsbestätigung
 • III. WfF: L 24 Werbung, Marketingmix, Nkp: 7. Auftragsbestätigung
 • IV. WfF 25: Die Messe, Nkp: 8. Ausführung des Vertrags
 • V. WfF: L 28 Neue Trends im Tourismus, Nkp: 9.Vertragsstörungen -Reklamation
 • VI. GuB: Geld, Währung, Inflation Nkp: Vertragsstörungen - Mahnung
 • VII. GuB: Banken - Konto, Nkp: Shrnutí a opakování obchodní korespondence
 • VIII. GuB: Banken - Kredit, Nkp:Shrnutí a opakování obchodní korespondence
 • IX. GuB: Öffentliche Finanzen, Staatshaushalt
 • X. AH: Außenhandel, Handelsbilanz, XI. AH. Außenhandel - Zahlungverkehr zwischen Unternehmen, Incoterms
 • XII: Handbuch für Gemeindevertreter: Regionale Selbstverwaltung in Tschechien, in der Slowakei und in Österreich
 • XIII. Transformierung der tschechischen Wirtschaft, Aktuelle Fachartikel Zdroje: GuB: Buhlmann, R.: Geld- und Bankwesen, Poltext, Warschau 2000 AH: Buhlmann, R.: Außenhandel, Poltext, Warschau 2001 Autentické materiály: Wirtschaftswoche, Markt Internetové zdroje: www.welt.de, www.pragerzeitung.cz,www.handelskorrespondenz.de
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Hospodářská němčina pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 8086119505. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Strategie rozvoje obce (včetně územního plánování). In Příručka pro zastupitele měst a obcí (Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku). 1. vydání. Brno: MU-PHARE, 1999. s. 19-27. ISBN 80-210-2254-X. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
  doporučená literatura
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen GrammatikAuswahl aus den Übungen : Neubearbeitung. Ismaning: Hueber, 2002. 2 CD-ROM. ISBN 3-19-097255-9. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- tři obchodní dopisy různého druhu
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.