BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4N/01: St 11:05–12:45 S306, H. Hušková
Předpoklady
( BPJ_JI3N Jazyk I/3 - N || PJI3N Jazyk I/3 - N )&&(! PJI4N Jazyk I/4 - N )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3N (PJI3N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické témata
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • I. Wda:Wirtschaftsdeutsch aktuell, V.Höppnerová:
 • 1. Wda L 11: Steuern, Staatshaushalt
 • 2. Wda L 12: Arbeitauf Abruf, Alternative Arbeitsformen
 • 3. Wda L 13: Präsentation eines Unternehmens, Unternehmenskultur
 • 4. Wda L 14: Kosten
 • 5. Wda L 15: Wie man eine Bilanz liest
 • 6. Wda L 16: Werbung, Marketing
 • 7. Wda L 18: Trends im Tourismus
 • 8. Wda L 19: Tourismus in Tschechien, Außenhandel, Handelsbilanz
 • 9: Wda L 20: Freizeitwirtschaft
 • 10. Transformierung der tschechischen Wirtschaft, Aktuelle Fachartikel
 • Zdroje: GuB: Buhlmann, R.: Geld- und Bankwesen, Poltext, Warschau 2000
 • AH: Buhlmann, R.: Außenhandel, Poltext, Warschau 2001
 • Wirtschaftskommunikation Deutsch:
 • 11. Kapitel 17: Markterschließung (Ü 1,2)
 • 12. Marketingmix (Ü 3,4,5)
 • 13. Marktanalyse (Ü 6,7)
 • 14. Absatzförderung (Ü 8)
 • 15.Hersteller und Handel (Ü 9)
 • 16. Kapitel 18: Ein neues Produkt auf den Markt bringen (Ü 1,5)
 • 17. Kapitel 19: Eine Verkaufsförderung planen (Ü 1,2,3)
 • Autentické materiály: Wirtschaftswoche, Markt Internetové zdroje: www.welt.de, www.pragerzeitung.cz,www.handelskorrespondenz.de
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Wirtschaftsdeutsch aktuell. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 142 s. ISBN 9788086929583. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2008. 223 s. ISBN 9783468904653. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
  doporučená literatura
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen GrammatikAuswahl aus den Übungen : Neubearbeitung. Ismaning: Hueber, 2002. 2 CD-ROM. ISBN 3-19-097255-9. info
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- vypracování eseje dle instrukcí vyučujícího
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.