MPE_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová (cvičící)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Rosenberg (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_TEDP/Martin_Kvizda: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kvizda
Předpoklady
(! NOW ( MPE_DIPR Diplomová práce )&&(! MPE_DIPR Diplomová práce ))&&(! STUDIJNI_SKUPINA ( 16J ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti, kteří byli přijati do studia od jarního semestru.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu Teze diplomové práce student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří teze, resp. oficiální zadání diplomové práce. Cílem předmětu je - formulovat řešený problém a odvodit cíl diplomové práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších zdrojů. Výsledkem předmětu je vytvořené oficiální zadání diplomové práce, které již později nejde měnit.
Osnova
 • Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím práce; konkrétní forma a náplň předmětu je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
  1.-13. týden – Konzultace dle pokynů vedoucího práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2014/BDX_AKAP/index.qwarp
  doporučená literatura
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
Výukové metody
Předmět typicky probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2014/BDX_AKAP/index.qwarp
Po úspěšném zakončení předmětu Teze diplomové práce je vytvořené oficiální zadání pro studenta závazné. Měnit téma práce, oficiální zadání, nebo vedoucího diplomové práce po úspěšném zakončení tohoto předmětu již není možné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.