BPF_OSFI Osobní finance

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Gyönyörová (cvičící)
Ing. Elena Láncošová (cvičící)
Mgr. Miroslav Svoboda (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_OSFI/01: Čt 10:00–11:50 P304, L. Gyönyörová
BPF_OSFI/02: Čt 14:00–15:50 P104, M. Svoboda
BPF_OSFI/03: Čt 8:00–9:50 P403, L. Gyönyörová
BPF_OSFI/04: Čt 16:00–17:50 P102, E. Láncošová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 127/220, pouze zareg.: 1/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Osobní finance je pojat jako první seznámení studentů všech oborů a specializací s osobními a rodinnými financemi. V úvodní části se předmět věnuje základním aspektům osobních a rodinných financí a osobním a rodinným cílům a jejich plánování. Následující bloky jsou zaměřeny na půjčky, spoření a investice, ale i na riziko a zajištění proti němu, platební styk a elektronické bankovnictví. Stranou nezůstane ani problematika bydlení. Závěr je věnován problematice předlužení a způsobům řešení pohledávek po splatnosti a exekuci. V rámci tohoto předmětu získají studenti rovněž informace o vybraných oblastech osobních a rodinných financí ve světě.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.
Osnova
  • 1. Úvod - finanční prostředí 2. Osobní finance - předpoklady 3. Příjmy a výdaje 4. Investování - principy 5. Investiční strategie 6. Vybrané třídy aktiv 7. Investiční produkty 8. Finanční plánování 9. Vklady a spoření 10.Úvěry 11. Současné a budoucí trendy 12. Závěrečný test
Literatura
    doporučená literatura
  • SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance : řízení financí pro každého. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 220 s. ISBN 9788024748320. info
  • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024750644. info
  • SMRČKA, Luboš. Rodinné finance : ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xxii, 538. ISBN 9788074001994. info
  • Personal finance. Edited by George S. Callaghan - Ian Fribbance - Martin Higginson. 1st ed. Chichester: Wiley, 2007. x, 461. ISBN 9780470028551. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze, řešení příkladů
Metody hodnocení
Účast na hodinách, plnění úkolů, vypracování a prezentace seminární práce, vzájemné hodnocení, písemný test (testové a otevřené otázky). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPF_OSFI