BPF_OSFI Osobní finance

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dionýz Horváth (cvičící)
Ing. Petr Málek (cvičící)
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslava Šikulová (cvičící)
Garance
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
St 12:50–14:30 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_OSFI/01: Čt 11:05–12:45 P106, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/02: Čt 12:50–14:30 P106, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/03: Po 9:20–11:00 P403, P. Mokrička
BPF_OSFI/04: Po 14:35–16:15 P201, P. Mokrička
BPF_OSFI/05: Po 16:20–17:55 P201, P. Mokrička
BPF_OSFI/06: Po 18:00–19:35 P201, P. Mokrička
BPF_OSFI/07: Út 18:00–19:35 P106, D. Horváth
BPF_OSFI/08: St 16:20–17:55 P304, P. Málek
BPF_OSFI/09: St 18:00–19:35 P312, P. Málek
BPF_OSFI/10: Čt 9:20–11:00 P403, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/11: Čt 15:30–17:05 P403, M. Šikulová
BPF_OSFI/12: Čt 17:10–18:45 P403, M. Šikulová
BPF_OSFI/13: Pá 9:20–11:00 P403, P. Mokrička
BPF_OSFI/14: Pá 11:05–12:45 P102, P. Mokrička
BPF_OSFI/15: St 18:00–19:35 P304, D. Horváth
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 453 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/453, pouze zareg.: 0/453, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/453
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.
Osnova
  • 1)Osobní a rodinné finance (příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek, úročení, inflace a obrana proti ní, hodnota peněz v čase…) 2)Finanční, kapitálové a peněžní trhy. Investiční portfolio, jeho tvorba a řízení. 3)Půjčky (spotřebitelské úvěry, hypotéční úvěry, splátkový prodej, kreditní karty, leasing…) 4)Spoření (termínované účty, spořící účty, stavební spoření, penzijní připojištění…) 5)Investice (aktivní a pasivní investice; akcie, obligace, podílové listy, indexové produkty…) 6)Investice, spoření a daně 7)Riziko a zajištění proti němu 8)Pojištění (cestovní, úrazové, penzijní, zdravotní a životní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění pro případ nesplacení úvěru, pojištění pro případ nemoci…) 9)Platební styk. Elektronické bankovnictví. 10)Bydlení (financování vlastního bydlení, výhody a nevýhody vlastnického, družstevního a nájemního bydlení, pojištění, daně) 11)Osobní a rodinné cíle a jejich plánování (osobní a rodinné cíle, kdy začít plánovat své finance, sestavení a realizace osobního a rodinného finančního plánu) 12)Exekuce (za jakých okolností může být uvalena, na co a na koho může být uvalena, jak probíhá, jak se proti ní bránit, práva exekutora, dlužníka a věřitele, co dělat v případě neoprávněné exekuce…) 13)Osobní a rodinné finance v České republice a ve světě
Literatura
  • CALLAGHAN, G.; FRIBBANCE, I.; HIGGINSON, M. Personal Finance. John Wiley & Sons, 2006. 472 s. ISBN-13: 978-0-470-02855-1.
  • SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024723884. info
  • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 5. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 287 s. ISBN 9788024725598. info
  • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak chytře investovat. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006. xiii, 381. ISBN 8071795232. info
  • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. xi, 273. ISBN 807179466X. info
  • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : kam s penězi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. xv, 474. ISBN 8071794163. info
  • SYROVÝ, Petr a Martin NOVOTNÝ. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2005. 176 s. ISBN 8024710986. info
  • ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 8024707721. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze, řešení příkladů
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát v 7. a 12. týdnu semestru. Za každý test lze získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování, předložení a prezentace seminární práce bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení seminární práce jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.