PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír Kučera (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P102, Čt 16:20–17:55 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy práva (PPZAPR) Předmět má převážně teoretický charakter, ale je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. Studenti se seznámí s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojí si základní pojmy teorie práva. Naučí se používat konkrétní prameny práva v České republice a právní normy tak, aby je dokázali používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti a orientaci v systému právních odvětví. Zvláštní pozornost patří mechanismům kontroly státní moci zejména ve vztahu k jednotlivci (základní lidská práva, dělba moci, zásada právního a demokratického státu). Předmět vytváří základní znalosti pro výuku ostatních předmětů z oblasti práva. Předmět vytváří nezbytný základ pro výuku předmětů "Obchodní právo" a "Správní právo". Forma zkoušky: písemná a ústní.
Literatura
  • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
  • Knapp V.: Teorie práva, C.H.Beck, Praha 1995
  • Šíma, Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 5. vydání. Praha, C.H.Beck 2002
  • Filip, Svatoň, Zimek: Základy státovědy, 2. vyd. Brno, MU 2000
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.