PJI2N Jazyk I/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Stanislav Štýs (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu PJI1N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I-a (JIZ) Kurz ve druhém semestru pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci jako jsou interpretace grafických údajů, dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a psaní zpráv. Dále se bude pokračovat se základy obchodní korespondence. Bude věnována pozornost také základům odborného překladu do češtiny a jeho hlavním úskalím. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad.
Osnova
  • I. Němčina pro komerční praxi: D. Kettnerová, L. Tesařová Lektion 5 : Sonderausstellungen Wortschatz: Die Werbung Lektion 6 : Vertretung Wortschatz: Der Vertrag Lektion 7 : Preisänderungen Wortschatz : Der Preis Lektion 8 : Versicherungsmöglichkeiten Wortschatz : Die Versicherung Audiokassette mit Texten und Übungen II.Wirtschaftskommunikation Deutsch: V. Eismann, Langenscheidt Lektion 4 : Unternehmenspräsentation Lektion 5 : Eine Unternehmenspräsentation vorbereiten Lektion 6 : Corporate Identity Audiokassette, Videokassette
Literatura
  • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích, 60%úspěšnost u zápočtového testu, seminární překlad z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.