PJI2N Jazyk I/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI2N/1: Út 10:15–11:50 S306, Čt 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI2N/2: Út 12:00–13:35 S306, Čt 12:00–13:35 S306, H. Hušková
PJI2N/3: Út 12:00–13:35 S313, Čt 12:00–13:35 MT205, Z. Kuchařová Kalná
Předpoklady
PJI1N Jazyk I/1 - N
Úspěšné absolvování předmětu PJI1N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I-a (JIZ) Kurz ve druhém semestru pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci jako jsou interpretace grafických údajů, dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a psaní zpráv. Dále se bude pokračovat se základy obchodní korespondence. Bude věnována pozornost také základům odborného překladu do češtiny a jeho hlavním úskalím. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad.
Osnova
  • I. Němčina pro komerční praxi: D. Kettnerová, L. Tesařová Lektion 5 : Sonderausstellungen Wortschatz: Die Werbung Lektion 6 : Vertretung Wortschatz: Der Vertrag Lektion 7 : Preisänderungen Wortschatz : Der Preis Lektion 8 : Versicherungsmöglichkeiten Wortschatz : Die Versicherung Audiokassette mit Texten und Übungen II.Firma, Němčina pro podnikový managementI: Grabmüller, Březina Vápeník Kapitel 3 : Firmengründung, -strategie, -planung Kapitel 4: Immobilien, Versicherung Kapitel 5: Personalbeschaffung, Personalmanagement Audiokassette
Literatura
  • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
  • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích, 60%úspěšnost u zápočtového testu, seminární překlad z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrana
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.