BPH_MAUC Manažerské účetnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
Ing. David Kašpar (cvičící)
Ing. Bc. Lucie Hubíková (cvičící)
Ing. Jana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Viktořík (cvičící)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh
Čt 14:35–16:15 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_MAUC/01: Po 16:20–17:55 S310, L. Hubíková
BPH_MAUC/02: Čt 16:20–17:55 S311, J. Pokorná
BPH_MAUC/03: Po 18:00–19:35 S310, L. Hubíková
BPH_MAUC/04: Po 16:20–17:55 S309, D. Kašpar
BPH_MAUC/05: Po 18:00–19:35 S309, D. Kašpar
BPH_MAUC/06: Pá 8:30–10:05 S309, L. Šiška
BPH_MAUC/07: Čt 18:00–19:35 S311, J. Pokorná
Předpoklady
( BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 || BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 || PFFUI Finanční účetnictvíI || KFFUI_T Finanční účetnictví I ) && ( BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 || BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 || PFFUII Finanční účetnictví II || KFFUII_T Finanční účetnictví II )
Finanční účetnictví 1 Finanční účetnictví 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit systém manažerského účetnictví, jenž sestává z rozpočtů, z kalkulací a z nákladového účetnictví;
vypočítat náklady výrobků, služeb či podnikových činností;
sestavit rozpočty;
zaúčtovat typické transakce v nákladovém účetnictví;
navrhnout systém nákladového účetnictví;
interpretovat data získaná z nákladového účetnictví.
Osnova
 • Systém manažerského účetnictví
 • Alokace a kalkulace nákladů.
 • Kalkulace plných a neúplných nákladů.
 • Procesní kalkulace (kalkulace podle dílčích aktivit).
 • Rozpočty režijních nákladů
 • Hlavní podnikový rozpočet.
 • Nákladové účetnictví (dvouokruhová forma)
 • Nákladové účetnictví (jednookruhová forma)
 • Odpovědnostní účetnictví a řízení odpovědnostních středisek
 • Informace manažerského účetnictví jako nástroj pro finanční řízení.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 475 s. ISBN 9788072611416. info
 • ESCHENBACH, Rolf. Controlling. Edited by Stefan Güldenberg - Werner Hoffmann, Translated by Eva Chmátalová -. 1. vyd. Praha: Codex, 2000. 812 s. ISBN 80-85963-86-8. info
Výukové metody
přednášky, výpočty příkladů, individální konzultace
Metody hodnocení
Výukové metody:
přednášky, výpočty příkladů, prezentace expertů z praxe
Podmínky zkoušky:
(1) úspěšné absolvování 2 testů (číselné příklady) - 20% známky
(2) písemný test a ústní dozkoušení (25 otázek na teorii s výběrem z odpovědí) - 80% známky. Minimální úspěšnost 60%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHMAUC.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.