BPH_ZMAN Základy managementu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh
Pá 12:50–14:30 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_ZMAN/01: každé liché pondělí 14:35–16:15 S314, P. Pirožek, A. Šafrová Drášilová
BPH_ZMAN/02: každé sudé pondělí 14:35–16:15 S314, P. Pirožek, S. Žáková Talpová
BPH_ZMAN/03: každý lichý pátek 11:05–12:45 S308, P. Pirožek
BPH_ZMAN/04: každý sudý pátek 11:05–12:45 S308, P. Pirožek
Předpoklady
((! PHMANA Management I )&&(! BPH_MAN1 Management 1 ))||(! NOWANY ( BPH_MAN1 Management 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 0/250
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl předmětu Předmět je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu. Po jeho absolvování by měl být student schopen zejména - vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín - vysvětlit podstatu organizace a vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu - popsat základní typy organizačních struktur - aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur - vysvětlit podstatu plánování a rozhodování - popsat organizační a procesní stránku rozhodování - vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze - aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh - vysvětlit podstatu ovlivňování - popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému - vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování - popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého - využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
  • Tématický plán přednášek: 1. Úvod do problematiky 2. Osobní management 3. Organizace I 4. Organizace II 5. Plánování 6. Rozhodování I 7. Rozhodování II 8. Vedení lidí 9. Motivování 10. Komunikování 11. Kontrolování 12. Vývojové trendy managementu 13. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe Tématický plán seminářů : Prezentace a řešení případových studií.
Literatura
    povinná literatura
  • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 375. ISBN 8021039728. info
    doporučená literatura
  • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
  • Management. Edited by Stephen P. Robbins, Translated by Vlasta Šafaříková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 600 s. ISBN 8024704951. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace a řešení případových studií na seminářích, seminární práce.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v rámci seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.