MPE_VPAM Vybrané partie aplikované matematiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P303
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_VPAM/T01: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 14:00–15:50 KOM 115, V. Reichel, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
MPE_VPAM/01: Čt 14:00–15:50 P106, V. Reichel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připomenutí základního matematického aparátu potřebného pro zvládnutí matematických partií předmětů v magisterském studiu na ESF a prohloubení matematických znalostí potřebných pro úspěšné porozumění předmětů zaměřených na aplikovanou matematiku v ekonomii a ekonometrii.
Osnova
  • 1. Diferenciální počet funkce jedné proměnné 2. Integrální počet funkce jedné proměnné 3. Základy maticového počtu 4. Diferenciální počet funkce více proměnných 5. Konkávní a kvazikonkávní funkce 6. Lokální a globální extrémy 7. Vázané extrémy, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky
Literatura
    povinná literatura
  • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  • SYDSÆTER, Knut. Further mathematics for economic analysis. 2st ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xi, 616. ISBN 9780273713289. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o praktická cvičení. Domácí úlohy.
Metody hodnocení
Finální známka bude složena ze dvou částí: vypracovaných skupinových domácích úloh (max 40b.), půlsemestrálního testu (max 20b.) a zkouškového testu (max 40b.). Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat z vypracování domácích úloh a půlsemestrálního testu v součtu minimálně 40 bodů. Finální hodnocení bude přiřazeno dle následujícího rozdělení: (0-60)=F, [60-68)=E, [68-76)=D, [76-84)=C, [84-92)=B, [92-100]=A
Navazující předměty
Informace učitele
https://mpevpam.page.link/V4SP
Zde jsou dostupné slidy a další materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.