MPE_VPAM Vybrané partie aplikované matematiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_VPAM/01: Čt 10:00–11:50 P103, V. Reichel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připomenutí základního matematického aparátu potřebného pro zvládnutí matematických partií předmětů v magisterském studiu na ESF a prohloubení matematických znalostí potřebných pro úspěšné porozumění předmětů zaměřených na aplikovanou matematiku v ekonomii a ekonometrii.
Výstupy z učení
Zvládnutí základního i pokročilého matematického aparátu, který je potřebný pro úspěšné porozumění předmětů zaměřených na aplikovanou matematiku v ekonomii a ekonometrii.
Osnova
  • 1. Diferenciální počet funkce jedné proměnné 2. Integrální počet funkce jedné proměnné 3. Základy maticového počtu 4. Diferenciální počet funkce více proměnných 5. Konkávní a kvazikonkávní funkce 6. Lokální a globální extrémy 7. Vázané extrémy, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky
Literatura
    povinná literatura
  • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  • SYDSÆTER, Knut. Further mathematics for economic analysis. 2st ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xi, 616. ISBN 9780273713289. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o praktická cvičení. Domácí úlohy.
Metody hodnocení
Finální známka bude složena ze tří částí: vypracovaných skupinových domácích úloh (max 40b.), půlsemestrálního testu (max 20b.) a zkouškového testu (max 40b.). Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat z vypracování domácích úloh a půlsemestrálního testu v součtu minimálně 40 bodů.

Finální hodnocení bude přiřazeno dle následujícího rozdělení: (0-60)=F, [60-68)=E, [68-76)=D, [76-84)=C, [84-92)=B, [92-100]=A

Podmínky (především ohledně distanční či prezenční formy testů) budou upřesněny podle vývoje epidemiologické situace a platných omezení.
Navazující předměty
Informace učitele
https://mpevpam.page.link/V4SP
Zde jsou dostupné slidy a další materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.