MB000 Matematická analýza I

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Hanžlová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:50 A107
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB000/01: Út 14:00–15:50 G124, L. Adamec
MB000/02: Út 16:00–17:50 G124, L. Adamec
MB000/03: Út 18:00–19:50 G123, L. Adamec
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o úvodní část kurzu z matematické analýzy, který je věnován diferenciálnímu a integrálnímu počtu funkcí jedné proměnné. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen: definovat a interpretovat základní pojmy užívané v základních partiích analýzy a vysvětlit souvislosti mezi nimi; formulovat příslušné matematické věty a tvrzení; ovládat efektivní techniky používané v základních oblastech matematické analýzy; aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních příkladů včetně příkladů aplikačního charakteru.
Osnova
 • Axiomatika reálných čísel.
 • Pojem funkce jedné proměnné. Funkce složená a inverzní.
 • Posloupnost a její limita.
 • Limita a spojitost funkce jedné proměnné.
 • Derivace a diferenciál.
 • Derivace elementárních funkcí.
 • Průběh funkce jedné proměnné.
 • Primitivní funkce.
 • Metoda substituce a per partes.
 • Riemannův integrál funkce jedné proměnné.
 • Geometrická a fyzikální aplikace integrálu.
 • Nevlastní integrál.
Literatura
 • NOVÁK, Vítězslav. Diferenciální počet v R. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 250 s. ISBN 80-210-1561-6. info
 • FUCHSOVÁ, Libuše. Matematická analýza. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 116 s. ISBN 8021005149. info
 • NOVÁK, Vítězslav. Integrální počet v R. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 148 s. ISBN 8021009918. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Zkouška písemná, zaměřená na teoretické i praktické zvládnutí učiva.Reseni prikladu, z teorie jen zakladni definice a jejich pochopeni.Zadne materialy nejsou povolene.
Navazující předměty
Informace učitele
Písemná zkouška trvá 50 min. a nejsou povoleny žádné pomůcky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2011/MB000