M2B02 Diferenciální a integrální počet II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 M4,01024
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M2B02/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 18:00–19:50 M6,01011, P. Šepitka
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu MB102.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokračování předmětu MB102. Kurz je věnován diferenciálnímu a integrálnímu počtu funkcí více proměnných a funkčním řadám. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen: definovat a interpretovat základní pojmy užívané ve výše uvedených oblastech; formulovat příslušné matematické věty a tvrzení; vysvětlit metody důkazů základních tvrzení; ovládat efektivní techniky používané v těchto oblastech; aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních příkladů; analyzovat vybrané úlohy související s probíranou tématikou.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni: definovat a interpretovat pojmy z diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a z teorie funkčních řad; formulovat příslušná matematická tvrzení a vysvětlit metody důkazů základních tvrzení; analyzovat úlohy související s probíranou tématikou; orientovat se v základních teoretických a praktických metodách z diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a z teorie funkčních řad; aplikovat metody matematické analýzy na konkrétní úlohy.
Osnova
 • Funkce více proměnných
 • Limity a spojitost funkci více proměnných
 • Parciální derivace, směrové derivace, diferenciál pro funkce více proměnných
 • Lokální a globální extrémy pro funkcí více proměnných
 • Riemannův dvojný integrál na obdélníku
 • Dvojný a trojný integrál na měřitelné množině, Fubiniho věta
 • Zakladní transformace ve dvojném a trojném integrálu
 • Integrál závislý na parametru
 • Funkční řady
Literatura
  doporučená literatura
 • DOŠLÁ, Zuzana a Ondřej DOŠLÝ. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vydání první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 130 stran. ISBN 8021009926. info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 s. ISBN 80-210-2203-5. URL info
 • KUBEN, Jaromír, Šárka MAYEROVÁ, Pavlína RAČKOVÁ a Petra ŠARMANOVÁ. Diferenciální počet funkcí více proměnných. 2012. URL info
 • RÁB, Miloš. Zobrazení a Riemannův integrál v En. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 97 s. info
 • KALAS, Josef a Jaromír KUBEN. Integrální počet funkcí více proměnných. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. vi, 272. ISBN 9788021049758. info
 • NOVÁK, Vítězslav a Zuzana DOŠLÁ. Nekonečné řady. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 120 s. skripta. ISBN 80-210-1949-2. info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 453 s. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4. Domovská stránka projektu Domovská stránka Díl 1. info
Výukové metody
přednášky (2 hodiny týdně) a cvičení (2 hodiny týdně)
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou hlavních částí:
(i) písemná (teoretická část formou testu s možností výběru + praktická část; délka 120 minut)
(ii) ústní.
Maximální bodový zisk činí 100 bodů (25 bodů ze cvičení + 10 bodů z teoretické části + 35 bodů z praktické části + 30 bodů z ústní části). Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat alespoň 50 bodů, přičemž ze cvičení je nutné mít nejméně 10 bodů, z teoretické části nejméně 4 body a nenulový počet bodů z ústní části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/M2B02