PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (přednášející)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Kolář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kunc (cvičící)
Mgr. Eva Michálková (cvičící)
RNDr. Filip Nguyen (cvičící)
RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Richard Garčár (pomocník)
Mgr. Petr Nehyba (pomocník)
Mgr. Milan Pánik (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Ing. Petr Adámek
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 8:00–9:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA165/1: Út 14:00–15:50 B130, P. Kunc, D. Tovarňák
PA165/2: Út 16:00–17:50 B130, E. Michálková, F. Nguyen
PA165/3: Út 18:00–19:50 B130, E. Michálková, F. Nguyen
Předpoklady
Předpokládá se znalost jazyka Java na úrovni předmětu PB162 Programování v jazyce Java a předmětu PV168 Seminář z programování v jazyce Java. Dále se očekávají základní znalosti v oblasti značkovacích jazyků a databázových systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti porozumí vybraným kapitolám pokročilého návrhu a implementace programových systémů v jazyce Java; poznají metodické otázky kvalitního návrhu a realizace rozsáhlých systémů, jejich tvorby, testování, refaktoringu, ladění výkonu a další témata; zvládnou práci s prakticky významnými API Java SE a Java EE (EJB, API webových aplikací, zabezpečení aplikací, přístup k databázím, systémy řízení zpráv, transakcí atd.); porozumí webovým službám a jejich protokolům, jakož i webovým aplikačním rámcům.
Osnova
 • Úvod do problematiky rozsáhlých aplikací na platformě Java
 • Vývojové nástroje
 • Přehled vybraných technologií a rozhraní Java SE a Java EE
 • Extrémní programování
 • Testování
 • Refaktoring
 • Internetové aplikace (servlety, JSP, knihovny značek, javové webové kontejnery)
 • Webové aplikační rámce, jejich struktura a funkcionalita
 • Systémy řízení zpráv
 • Webové služby (standardy, protokoly, aplikace)
 • Enterprise JavaBeans a aplikační servery (koncepce, vzory užití).
Literatura
  povinná literatura
 • BLOCH, Joshua. Effective Java. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, 2008. xxi, 346. ISBN 9780321356680. info
  neurčeno
 • Core servlets and JavaServer pages (JSP) (Orig.) : Java : servlety a stránky JSP. info
 • HEROUT, Pavel. Java a XML. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. 313 s. ISBN 9788072323074. info
 • PITNER, Tomáš a Petr MATULÍK. Podpora aplikační logiky v J2EE aplikačních rámcích. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference Objekty 2005. 1. vyd. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 157-168, 12 s. ISBN 80-248-0595-2. Elektronická verze příspěvku info
 • ALUR, Deepak, Dan MALKS a John CRUPI. Core J2EE patterns : best practices and design strategies. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. xxx, 650. ISBN 0131422464. info
 • SPELL, Brett. Java : programujeme profesionálně : tvorba tříd, vlákna, zpracování událostí, správci rozvržení, komponenty Swing, JDBC, XML, zabezpečení, JavaHelp, JNI, výkon, distribuované objekty, lokalizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. xvii, 1022. ISBN 8072266675. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Výukové metody
teoretická příprava v oblasti enterprise technologií, seminární cvičení a týmový projekt
Metody hodnocení
Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 60 bodů. Celkový maximální počet 100 bodů lze získat jako součet bodů za týmový projekt (max 70) a zkoušku (max 30).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.