PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (cvičící)
RNDr. Martin Jakubička (cvičící)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Šťastný (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14:00–15:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA165/01: Po 12:00–13:50 B130, M. Jakubička, M. Kuba
PA165/02: Po 14:00–15:50 B130, P. Adámek, M. Kuba
PA165/03: Po 16:00–17:50 B130, P. Adámek, M. Jakubička
Předpoklady
Předpokládá se znalost jazyka Java na úrovni předmětu PB162 Programování v jazyce Java a předmětu PV168 Seminář z programování v jazyce Java. Dále se očekávají základní znalosti v oblasti značkovacích jazyků a databázových systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje vybraným kapitolám pokročilého návrhu a implementace programových systémů v jazyce Java. Nastiňuje metodické otázky kvalitního návrhu a realizace rozsáhlých systémů, jejich tvorby, testování, refaktoringu, ladění výkonu a další témata. Po stránce technologií seznamuje s prakticky významnými API Java SE a Java EE (EJB, API webových aplikací, zabezpečení aplikací, přístup k databázím, systémy řízení zpráv, transakcí atd.). Přibližuje rovněž další aktuální témata - webové služby a jejich protokoly, webové aplikační rámce.
Osnova
 • Úvod do problematiky rozsáhlých aplikací na platformě Java
 • Vývojové nástroje
 • Přehled vybraných technologií a rozhraní Java SE a Java EE
 • Extrémní programování
 • Testování
 • Refaktoring
 • Internetové aplikace (servlety, JSP, knihovny značek, javové webové kontejnery)
 • Webové aplikační rámce, jejich struktura a funkcionalita
 • Systémy řízení zpráv
 • Webové služby (standardy, protokoly, aplikace)
 • Enterprise JavaBeans a aplikační servery (koncepce, vzory užití).
Literatura
 • Core servlets and JavaServer pages (JSP) (Orig.) : Java : servlety a stránky JSP. info
 • BLOCH, Joshua. Effective Java. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, 2008. xxi, 346. ISBN 9780321356680. info
 • HEROUT, Pavel. Java a XML. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. 313 s. ISBN 9788072323074. info
 • PITNER, Tomáš a Petr MATULÍK. Podpora aplikační logiky v J2EE aplikačních rámcích. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference Objekty 2005. 1. vyd. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 157-168. ISBN 80-248-0595-2. Elektronická verze příspěvku info
 • ALUR, Deepak, Dan MALKS a John CRUPI. Core J2EE patterns : best practices and design strategies. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. xxx, 650. ISBN 0131422464. info
 • SPELL, Brett. Java : programujeme profesionálně : tvorba tříd, vlákna, zpracování událostí, správci rozvržení, komponenty Swing, JDBC, XML, zabezpečení, JavaHelp, JNI, výkon, distribuované objekty, lokalizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. xvii, 1022. ISBN 8072266675. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Výukové metody
teoretická příprava v oblasti enterprise technologií, seminární cvičení a týmový projekt
Metody hodnocení
Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 50 bodů. Celkový maximální počet 100 bodů lze získat jako součet bodů za týmový projekt (max 50), individuální úlohy (max 15) a ústní zkoušku (max 35).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.