PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java

Fakulta informatiky
podzim 2004
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (cvičící)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondřej Krajíček (pomocník)
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 14:00–15:50 A107
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA165/1: St 14:00–15:50 B130, P. Adámek
PA165/2: St 16:00–17:50 B130, P. Adámek
PA165/3: Po 16:00–17:50 B130, J. Pavlovič
PA165/4: Po 18:00–19:50 B130, J. Pavlovič
Předpoklady
Předpokládá se znalost jazyka Java na úrovni předmětu PB162 Programování v jazyce Java. Dále se očekávají základní znalosti v oblasti značkovacích jazyků a databázových systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje vybraným kapitolám pokročilého návrhu a implementace programových systémů v jazyce Java. Nastiňuje metodické otázky kvalitního návrhu a realizace rozsáhlých systémů, jejich tvorby, testování, refaktoringu, ladění výkonu a další témata. Po stránce technologií seznamuje s prakticky významnými API J2SE a J2EE (EJB, API webových aplikací, zabezpečení aplikací, přístup k databázím, systémy řízení zpráv, transakcí, atd.). Přibližuje rovněž další aktuální témata - webové služby a jejich protokoly, webové aplikační rámce.
Osnova
  • Úvod do problematiky rozsáhlých aplikací na platformě Java & Přehled vybraných technologií a rozhraní J2SE a J2EE (JDBC, Java Security, JMX, JMS, JTS a další) & Extrémní programování & Refaktoring & Internetové aplikace (servlety, JSP, knihovny značek, javové webové kontejnery) & Webové aplikační rámce, jejich struktura a funkcionalita & Webové služby (standardy, protokoly, aplikace) & Enterprise JavaBeans a aplikační servery (koncepce, vzory užití).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.