PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Fakulta informatiky
jaro 2005
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Adámek (cvičící)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Gregar (cvičící)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Cenek (pomocník)
RNDr. Ondřej Krajíček (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Rozvrh
St 14:00–15:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB138/01: Po 18:00–18:50 B130, P. Adámek
PB138/02: Po 19:00–19:50 B130, P. Adámek
PB138/03: Út 16:00–16:50 B130, J. Pavlovič
PB138/04: Po 14:00–14:50 B117, J. Pavlovič
PB138/05: Po 15:00–15:50 B117, J. Pavlovič
PB138/06: Út 18:00–18:50 B116, T. Gregar
PB138/07: Út 19:00–19:50 B116, T. Gregar
PB138/08: St 12:00–12:50 B117, T. Gregar
PB138/09: Út 17:00–17:50 B130, L. Bártek
PB138/10: Út 18:00–18:50 B130, L. Bártek
PB138/11: Út 19:00–19:50 B130, L. Bártek
PB138/12: Čt 15:00–15:50 B117, P. Drášil
PB138/13: Čt 16:00–16:50 B117, P. Drášil
PB138/14: Čt 17:00–17:50 B117, P. Drášil
Předpoklady
! P138 Moderní značkovací jazyky
Předpokládají se základní znalosti z oblasti formálních jazyků, orientace v objektovém programování (silně doporučena základní znalost jazyka Java) a databázích. Dále je třeba základní znalost některého značkovacího jazyka (např. HTML) a služeb Internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními standardy, principy práce a technologiemi moderních značkovacích jazyků a jejich aplikací.
Osnova
 • Moderní značkovací jazyky, Extensible Markup Language (XML), jeho syntaxe. Standardy rodiny XML (XML 1.0, jmenné prostory, kanonický tvar XML dokumentu).
 • Aplikace standardu XML.
 • Standardy analýzy a zpracování XML dat. Objektový model XML dokumentu, událostmi řízené zpracování, vazby na konkrétní programovací prostředí.
 • Abstraktní modely XML dokumentu. Přístupy k modelování XML dat, používané modelovací jazyky (DTD, XML Schema, Relax NG, Schematron, Examplotron a další). Nástroje na validaci XML dat.
 • Navigace a dotazování v XML datech. Standardy XLink, XPointer, XPath.
 • Formátování XML dokumentu a jejich transformace, styly CSS pro XML, formátovací objekty (XSL-FO), jazyk XSLT.
 • Dotazovací jazyky pro XML. Ukládání a zpracování XML dat v relačních a objektových databázích, indexování XML dat, nativní XML databáze.
 • Metadata popisující XML zdroje, rámec RDF, XML ontologie. Sémantický web.
 • XML a internetové technologie, jazyky XHTML, WML.
 • Podpora XML u webových a aplikačních serveru; a webových prohlížečů. Generická struktura internetových aplikací postavených na XML.
 • Publikační systémy založené na XML.
Literatura
 • BRADLEY, Neil. XML : kompletní průvodce. Translated by Jiří Bráza. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 537 s. ISBN 8071699497. info
 • MARCHAL, Benoit. XML v příkladech. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 447. ISBN 8072263323. info
 • SEELY, Scott. SOAP :cross platform internet development using XML. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xiv, 391 s. ISBN 0-13-090763-4. info
 • BURKE, Eric M. Java and XSLT. 1. vyd. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly & Associates, Inc., 2001. ISBN 0-596-00143-6. info
 • AHMED, Kal. Professional XML meta data. Birmingham: Wrox Press, 2001. ix, 567 s. ISBN 1-86100-451-6. info
 • CAGLE, Kurt. Professional XML schemas. Birmingham: Wrox Press, 2001. xv, 691 s. ISBN 1-86100-547-4. info
 • PITNER, Tomáš. Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace. In Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 285-294. DATAKON. ISBN 80-227-1597-2. info
 • PITNER, Tomáš. XML a informační systémy. In Sborník přednášek Tvorba software 2001. 1. vyd. Ostrava: Tanger s.r.o., 2001. s. 135-142. ISBN 80-85988-59-3. info
 • KAY, Michael. XSLT :programmer's reference. 2nd ed. Birmingham: Wrox Press, 2001. xxxiii., 9. ISBN 1-86100-506-7. info
 • SCHURMAN, Eric M. a William J. PARDI. Dynamické HTML v akci : html, dhtml a xml, kaskádní styly (CSS), skriptování, kompatibilita s různými prohlížeči, design interaktivních stránek. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. xvii, 421. ISBN 807226401X. info
 • BOX, Don, Aaron SKONNARD a John LAM. Essential XML :beyond markup. Boston: Addison-Wesley, 2000. xviii, 368. ISBN 0-201-70914-7. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a samostatné (obvykle týmové) konzultované práce na projektech. Práce na projektech tvoří náplň cvičení v druhé polovině semestru. Hodnocení zkoušky sestává z hodnocení projektu a závěrečného písemného testu. U písemného testu není povoleno použití žádných materiálů kromě psacích potřeb.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět předpokládá značný podíl samostatné práce na projektech a při samostudiu z originálních (= anglicky psaných) specifikací a dalších zdrojů. ------- The subject requires the ability to work independently on own projects, as well as reading original specifications and other English-written documents.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.