PB154 Základy databázových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (zástupce)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Eliáš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miriama Jánošová (cvičící)
RNDr. Vladimír Míč, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jakub Peschel (cvičící)
doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D3, Po 12:00–13:50 D1, Po 12:00–13:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB154/02: Pá 23. 9. až Pá 2. 12. každý sudý pátek 10:00–11:50 A218, M. Batko
PB154/04: Pá 23. 9. až Pá 2. 12. každý sudý pátek 12:00–13:50 A218, M. Batko
PB154/05: Čt 15. 9. až Čt 8. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 B410, M. Batko
PB154/06: Čt 22. 9. až Čt 1. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 B410, M. Batko
PB154/07: Čt 15. 9. až Čt 8. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B410, M. Batko
PB154/08: Čt 22. 9. až Čt 1. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B410, M. Batko
PB154/09: St 14. 9. až St 7. 12. každou lichou středu 8:00–9:50 B410, J. Sedmidubský
PB154/10: St 21. 9. až St 30. 11. každou sudou středu 8:00–9:50 B410, J. Sedmidubský
PB154/11: St 14. 9. až St 7. 12. každou lichou středu 12:00–13:50 A218, V. Míč
PB154/12: St 21. 9. až St 30. 11. každou sudou středu 12:00–13:50 A218, J. Sedmidubský
PB154/13: Čt 15. 9. až Čt 8. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:50 A218, V. Míč
PB154/15: St 14. 9. až St 7. 12. každou lichou středu 10:00–11:50 A319, P. Budíková
PB154/16: St 21. 9. až St 30. 11. každou sudou středu 10:00–11:50 A319, P. Budíková
PB154/17: Čt 15. 9. až Čt 8. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 A218, V. Míč
PB154/18: Čt 22. 9. až Čt 1. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 A218, V. Míč
PB154/19: St 14. 9. až St 7. 12. každou lichou středu 16:00–17:50 A218, M. Batko
PB154/20: St 21. 9. až St 30. 11. každou sudou středu 16:00–17:50 A218, M. Batko
Předpoklady
Schopnost porozumět lehkému odbornému textu v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů.
Výstupy z učení
Student po absolvování je schopen:
formulovat důvody používání databázových systémů;
vysvětlit základní principy fungování databázových systémů;
popsat způsoby indexování dat;
navrhovat schéma databází;
sestavit dotazy získávající data z databáze.
Osnova
 • Úvod, základní pojmy
 • Entity-Relationship model
 • Relační model
 • Dotazovací jazyk SQL
 • Podmínky integrity
 • Navrhování relačních databází
 • Ukládací struktury
 • Indexování dat
 • Vyhodnocování dotazů
 • Zpracování transakcí
 • Nové trendy v databázových systémech
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení. Přednášky podle anglických materiálů, cvičení podle materiálů v češtině. Na cvičeních studenti řeší příklady procvičující vybrané pasáže přednášky.
Metody hodnocení
Přednášky jsou každý týden. Výuka cvičení probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr, plus konzultace. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast. Přednáška je ukončena písemným testem o 10 otázkách, každá za max. 6 bodů. Pro složení zkoušky je třeba získat 30 bodů. Pro skládání zkoušky je nutné složit zápočtový test, kterým je ukončeno cvičení. Test se skládá z 8 otázek, správná odpověď +3 body, chybná -1 bod. Pro složení testu je třeba získat 10 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PB154