PB154 Základy databázových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (zástupce)
RNDr. Jakub Valčík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimír Míč, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Filip Nálepa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D1, Po 12:00–13:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB154/01: každé sudé úterý 10:00–11:50 A218, J. Sedmidubský
PB154/02: každé liché úterý 10:00–11:50 A218, J. Sedmidubský
PB154/03: každé sudé úterý 18:00–19:50 A319, M. Batko
PB154/04: každé liché úterý 18:00–19:50 A319, M. Batko
PB154/05: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 A217, M. Batko
PB154/06: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 A217, M. Batko
PB154/07: každý sudý pátek 8:00–9:50 A218, M. Batko
PB154/08: každý lichý pátek 8:00–9:50 A218, M. Batko
PB154/09: každou sudou středu 8:00–9:50 A218, M. Batko
PB154/10: každou lichou středu 8:00–9:50 A218, M. Batko
PB154/11: každou sudou středu 14:00–15:50 A217, V. Míč
PB154/12: každou lichou středu 14:00–15:50 A217, V. Míč
PB154/13: každé liché pondělí 16:00–17:50 A218, F. Nálepa
Předpoklady
Schopnost porozumět lehkému odbornému textu v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů.
Výstupy z učení
Student po absolvování je schopen:
formulovat důvody používání databázových systémů;
vysvětlit základní principy fungování databázových systémů;
popsat způsoby indexování dat;
navrhovat schéma databází;
sestavit dotazy získávající data z databáze.
Osnova
 • Úvod, základní pojmy
 • Entity-Relationship model
 • Relační model
 • Dotazovací jazyk SQL
 • Podmínky integrity
 • Navrhování relačních databází
 • Ukládací struktury
 • Indexování dat
 • Vyhodnocování dotazů
 • Zpracování transakcí
 • Nové trendy v databázových systémech
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. 2006. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení. Přednášky podle anglických materiálů, cvičení podle materiálů v češtině. Na cvičeních studenti řeší příklady procvičující vybrané pasáže přednášky.
Metody hodnocení
Přednášky jsou každý týden. Výuka cvičení probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr, plus konzultace. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast. Přednáška je ukončena písemným testem o 10 otázkách, každá za max. 6 bodů. Pro složení zkoušky je třeba získat 30 bodů. Pro skládání zkoušky je nutné složit zápočtový test, kterým je ukončeno cvičení. Test se skládá z 8 otázek, správná odpověď +3 body, chybná -1 bod. Pro složení testu je třeba získat 10 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.