PB154 Základy databázových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Stanislav Bartoň, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB154/01: každé sudé pondělí 18:00–19:50 B011, S. Bartoň
PB154/02: každé liché pondělí 18:00–19:50 B011, S. Bartoň
PB154/03: každé sudé úterý 8:00–9:50 B003, V. Dohnal
PB154/04: každé liché úterý 8:00–9:50 B003, V. Dohnal
PB154/05: každé sudé úterý 12:00–13:50 B204, V. Dohnal
PB154/06: každé liché úterý 12:00–13:50 B204, V. Dohnal
PB154/07: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 C525, V. Dohnal
PB154/08: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 C525, V. Dohnal
PB154/09: každou sudou středu 18:00–19:50 B204, V. Dohnal
PB154/10: každou lichou středu 18:00–19:50 B204, V. Dohnal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů jak z hlediska konstrukce tak i budování aplikací. Ve cvičeních budou studenti řešit příklady z praxe.
Osnova
 • Úvod, základní pojmy
 • Entity-Relationship model
 • Relační model
 • Dotazovací jazyk SQL
 • Podmínky integrity
 • Navrhování relačních databází
 • Ukládací struktury
 • Indexování dat
 • Vyhodnocování dotazů
 • Zpracování transakcí
 • Nové trendy v databázových systémech
Literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
Metody hodnocení
Přednášky a cvičení. Zakončení zápočtovým testem a písemnou zkouškou. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast. Přednášky jsou každý týden. Výuka cvičení probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~zezula/lectures/PB154/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.