PB154 Základy databázových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2006
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Stanislav Bartoň, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. David Novák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Rozvrh
Po 16:00–17:50 D3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB154/01: každé sudé úterý 12:00–13:50 B003, V. Dohnal
PB154/02: každé liché úterý 12:00–13:50 B003, V. Dohnal
PB154/03: každé sudé úterý 16:00–17:50 B003, S. Bartoň
PB154/04: každé liché úterý 16:00–17:50 B003, S. Bartoň
PB154/05: každé sudé úterý 18:00–19:50 B003, V. Dohnal
PB154/06: každé liché úterý 18:00–19:50 B003, V. Dohnal
PB154/07: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 B007, V. Dohnal
PB154/08: každý lichý čtvrtek 16:00–17:50 B007, V. Dohnal
PB154/09: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 B007, J. Sedmidubský
PB154/10: každý lichý čtvrtek 18:00–19:50 B007, J. Sedmidubský
PB154/11: každou sudou středu 14:00–15:50 B011, V. Dohnal
PB154/12: každou lichou středu 14:00–15:50 B011, V. Dohnal
PB154/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Novák
Předpoklady
! P002 Úvod do DBS &&! P502 Úvod do DBS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů jak z hlediska konstrukce tak i budování aplikací.
Osnova
  • Úvod; Entity-Relationship model; relační model; dotazovací jazyk SQL; podmínky integrity; navrhování relačních databází; objektově-orientované databáze; ukládací struktury; indexování dat; vyhodnocování dotazů; zpracování transakcí; současná práce více uživatelů; zotavení systému; nové trendy v databázových systémech.
Literatura
  • A. Silberschatz, H.F. Korth, and S. Sudarshan. Database System Concepts (third edition), McGraw-Hill, 1998, ISBN: 0-07-031086-6.
Metody hodnocení
Přednášky a cvičení. Zakončení písemnou zkouškou.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~zezula/lectures/PB154/
Závěrečná písemná zkouška je z celé přednášené látky a z obsahu cvičení. Náplní cvičení je procvičit vybrané pasáže z přednášek. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast, cvičení je zakončeno zápočtovým testem na konci výuky. Výuka cvičení probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.