PB154 Základy databázových systémů

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (cvičící)
RNDr. David Novák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D1, Po 12:00–13:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB154/01: každé liché úterý 12:00–13:50 B204, J. Sedmidubský
PB154/02: každé sudé úterý 12:00–13:50 B204, J. Sedmidubský
PB154/03: každou lichou středu 14:00–15:50 B007, J. Sedmidubský
PB154/04: každou sudou středu 14:00–15:50 B007, J. Sedmidubský
PB154/05: každou lichou středu 16:00–17:50 B204, J. Sedmidubský
PB154/06: každou sudou středu 16:00–17:50 B204, J. Sedmidubský
PB154/07: každou lichou středu 18:00–19:50 B204
PB154/08: každou sudou středu 18:00–19:50 B204
PB154/09: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 B204, V. Dohnal
PB154/10: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 B204, V. Dohnal
PB154/11: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B204, D. Novák
PB154/12: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B204, D. Novák
PB154/13: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 B204, D. Novák
PB154/14: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 B204, D. Novák
PB154/15: každý lichý pátek 8:00–9:50 B204, V. Dohnal
PB154/16: každý sudý pátek 8:00–9:50 B204, V. Dohnal
Předpoklady
Schopnost porozumět lehkému odbornému textu v angličtině je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů. Student po absolvování je schopen:
formulovat důvody používání databázových systémů;
vysvětlit základní principy fungování databázových systémů;
popsat způsoby indexování dat;
navrhovat schéma databází;
sestavit dotazy získávající data z databáze.
Osnova
 • Úvod, základní pojmy
 • Entity-Relationship model
 • Relační model
 • Dotazovací jazyk SQL
 • Podmínky integrity
 • Navrhování relačních databází
 • Ukládací struktury
 • Indexování dat
 • Vyhodnocování dotazů
 • Zpracování transakcí
 • Nové trendy v databázových systémech
Literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení. Přednášky podle anglických materiálů, české překlady jsou k dispozici. Cvičení je podle materiálů v češtině. Na cvičeních studenti řeší příklady procvičující vybrané pasáže přednášky.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena písemným testem o 10 otázkách, každá za max. 3 body. Pro složení zkoušky je třeba získat 15 bodů. Pro skládání zkoušky je nutné složit zápočtový test, kterým je ukončeno cvičení. Test se skládá z 8 otázek, správná odpověď +3 body, chybná -1 bod. Pro složení testu je třeba získat 10 bodů. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast. Přednášky jsou každý týden. Výuka cvičení probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr, plus konzultace.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.