PV276 Seminář simulace kyberútoků

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
0/2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Valdemar Švábenský (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Předpoklady
( PB156 Počítačové sítě && PV004 UNIX ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s reálnými aspekty síťové bezpečnosti, představí základní techniky kyberútoků, jejich detekci a možnosti obrany. V rámci simulovaného prostředí Kybernetického polygonu (KYPO) studenti získají praktické zkušenosti s probíranými tématy. Získané znalosti studenti následně využijí při přípravě kyberbezpečnostní hry, kterou budou veřejně prezentovat.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen:
    • porozumět aktuálním kyberbezpečnostním hrozbám,
    • provést penetrační testování pomocí vhodných nástrojů,
    • aplikovat vhodné metody detekce či prevence zranitelností,
    • připravit virtuální prostředí s konkrétními zranitelnostmi počítačových systémů a aplikací,
    • vytvořit bezpečnostní hru v Kybernetickém polygonu.
Osnova
  • Výuka je rozdělena do dvou částí.
  • V rámci první části jsou představeny jednotlivé oblasti kyberbezpečnosti (typy a techniky útoků, analýza síťového provozu, forenzní analýza, metody obrany).
  • Druhá část je zaměřena na konzultace a přípravu kyberbezpečnostních her pro Kybernetický polygon, které studenti vytváří jako skupinový projekt.
  • V posledním týdnu výuky studenti veřejně prezentují vytvořené hry.
Literatura
  • Mike O’Leary. 2019. Cyber Operations: Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks (2nd ed.). Apress, USA.
Výukové metody
Semináře s praktickým procvičením probírané látky, domácí úkoly a skupinový semestrální projekt (kyberbezpečnostní hra). Veřejná prezentace projektu na konci semestru.
Metody hodnocení
Domácí úkoly (alespoň 50 % z celkového počtu bodů). Vypracování a prezentace semestrálního projektu.
Informace učitele
Předmět je rozdělen na dvě seminární skupiny. Skupina "Fundamentals" je zaměřena na bezpečnost IT kdežto skupina "ICS" na bezpečnost průmyslových řídicích systémů (industrial control systems, ICS). Maximální počet zapsaných studentů je 18 pro skupinu "Fundamentals" a 6 pro skupinu "ICS". Skupina ICS není v období podzim 2020 vypisována.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.