IB013 Logické programování I

Fakulta informatiky
jaro 2003
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Mráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Nepil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adriana Strejčková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Rozvrh
Po 14:00–15:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB013/01: každou sudou středu 11:00–12:50 B117, A. Horák
IB013/02: každou lichou středu 11:00–12:50 B117, E. Mráková
IB013/03: každé liché pondělí 17:00–18:50 B116, M. Nepil
IB013/04: každé sudé pondělí 17:00–18:50 B116, M. Nepil
IB013/05: každé liché pondělí 17:00–18:50 B411, A. Strejčková
IB013/06: každé sudé pondělí 17:00–18:50 B411, A. Strejčková
Předpoklady
! I013 Logické programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti v oblasti Logického programování. První část přednášky popisuje základy programování v jazyce Prolog. Přednáška pokračuje stručnou rekapitulací výpočetní logiky, na níž navazuje výklad teoretických základů jazyka Prolog. Logické programování s omezujícími podmínkami je prezentováno z teoretického i praktického pohledu. Poslední část přednášky je věnována otázce implementace jazyka Prolog, kde jsou představeny i základní optimalizační techniky. Cvičení se budou zabývat praktickými otázkami logického programování a logického programování s omezujícími podmínkami.
Osnova
 • Prolog, základní programovací techniky, datové struktury, extralogické predikáty, aritmetika, backtracking a řez.
 • Logika prvního řádu, rezoluce, Hornovy klauzule a programy, modely, SLD rezoluce.
 • Řízení výpočtu, ořezávání stromu důkazů, řez.
 • Rovnost, negace, SLDNF rezoluce, stratifikované programy.
 • Logické programování s omezujícími podmínkami, základy programování v CLP(FD), propagace omezení, prohledávání.
 • Implementace Prologu. Warrenův abstraktní počítač.
Literatura
 • BRATKO, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. 3. vyd. Addison-Wesley, 2001. 678 s. ISBN 0201-40375-7. info
 • CLOCKSIN, W. F. a Christopher S. MELLISH. Programming in Prolog. Berlin: Springer, 1994. xiv, 281. ISBN 3540583505. info
 • NERODE, Anil a Richard A. SHORE. Logic for applications. New York: Springer-Verlag, 1993. xvii, 365. ISBN 0387941290. info
 • NILSSON, Ulf a Jan MALUSZYNSKI. Logic, programming and Prolog. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. 285 s. ISBN 0-471-92625-6. URL info
 • STERLING, Leon a Ehud Y. SHAPIRO. The art of Prolog : advanced programming techniques. 4th ed. Cambridge: MIT Press, 1987. x, 437. ISBN 0262192500. info
 • VAN HENTENRYCK, Pascal. Constraint Satisfaction in Logic Programming. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1989. 224 s. ISBN 0262081814. info
 • BARTÁK, Roman. On-line Guide to Constraint Programming. 2002. URL info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemkou, na níž navazuje volitelná ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Informace o předmětu je možno nalézt přes www stránku přednášejícího v oddíle výuka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.