IB013 Logické programování I

Fakulta informatiky
jaro 2005
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adriana Strejčková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:00–14:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB013/01: každé liché úterý 10:00–11:50 B204, A. Horák
IB013/02: každé liché úterý 17:00–18:50 A107, A. Strejčková
Předpoklady
! I013 Logické programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti v oblasti Logického programování. První část přednášky popisuje základy programování v jazyce Prolog. Přednáška pokračuje stručnou rekapitulací výpočetní logiky, na níž navazuje výklad teoretických základů jazyka Prolog. Logické programování s omezujícími podmínkami je prezentováno z teoretického i praktického pohledu. Poslední část přednášky je věnována otázce implementace jazyka Prolog, kde jsou představeny i základní optimalizační techniky. Cvičení se budou zabývat praktickými otázkami logického programování.
Osnova
 • Prolog. Datové struktury, backtracking, řez. Extralogické predikáty, aritmetika. Technika a styl programování.
 • Teorie logického programování. Logika prvního řádu, rezoluce, Hornovy klauzule a programy, modely, SLD rezoluce.
 • Řízení výpočtu, ořezávání stromu důkazů, řez.
 • Rovnost, negace, SLDNF rezoluce.
 • Logické programování s omezujícími podmínkami, základy programování v CLP(FD), propagace omezení, prohledávání.
 • Implementace Prologu. Warrenův abstraktní počítač.
Literatura
 • BRATKO, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. 3. vyd. Addison-Wesley, 2001. 678 s. ISBN 0201-40375-7. info
 • NERODE, Anil a Richard A. SHORE. Logic for applications. New York: Springer-Verlag, 1993. xvii, 365. ISBN 0387941290. info
 • NILSSON, Ulf a Jan MALUSZYNSKI. Logic, programming and Prolog. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. 285 s. ISBN 0-471-92625-6. URL info
 • STERLING, Leon a Ehud Y. SHAPIRO. The art of Prolog : advanced programming techniques. 4th ed. Cambridge: MIT Press, 1987. x, 437. ISBN 0262192500. info
 • DECHTER, Rina. Constraint processing. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. xx, 481 s. ISBN 1-55860-890-7. info
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze tří částí: zápočtového projektu (možno získat až 40 bodů), průběžné písemné práce (až 30 bodů) a závěrečné písemné práce (až 150 bodů). Opravné termíny jsou ve formě ústní zkoušky. Ústní zkouška je volitelná pro studenty nespokojené se svým hodnocením.


Zápočet z předmětu je udělen za vypracování projektu. Součástí řešení projektu je písemná zpráva obsahující předběžnou analýzu řešeného problému, finální program v Prologu a programová dokumentace. Projekty jsou řešeny 1-3 studenty.


Průběžná písemná práce je prakticky orientovaná na řešení několika jednodušších příkladů ze základů programování v jazyce Prolog.


Závěrečná písemná práce se skládá z teoretické části a z řešení praktických příkladů.Evaluation consists of three parts: seminar project (it is possible to get up to 40 points), written work during semester (up to 30 points) and final written exam (up to 150 points). For irregular dates, oral exam are available only. Oral exam is available for all students unsatisfied with their evaluation.


To get any credit student needs to make a seminar project. The seminar project consists of the written report containig preliminary analysis of the solved problem, the Prolog program, and the program documentation. The seminar projects are solved by 1 to 3 students.


Written work during semester consists of practical exercises oriented on solving several simpler examples.


The final written exam consists of theroretial part and practical examples.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hanka/lp_I
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.