IB013 Logické programování I

Fakulta informatiky
jaro 2004
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Procházka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Rozvrh
Po 10:00–11:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB013/01: každé liché úterý 12:00–13:50 B011, A. Horák
IB013/02: každé liché úterý 16:00–17:50 B011, F. Procházka
IB013/03: každé sudé úterý 16:00–17:50 B011, F. Procházka
Předpoklady
! I013 Logické programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti v oblasti Logického programování. První část přednášky popisuje základy programování v jazyce Prolog. Přednáška pokračuje stručnou rekapitulací výpočetní logiky, na níž navazuje výklad teoretických základů jazyka Prolog. Logické programování s omezujícími podmínkami je prezentováno z teoretického i praktického pohledu. Poslední část přednášky je věnována otázce implementace jazyka Prolog, kde jsou představeny i základní optimalizační techniky. Cvičení se budou zabývat praktickými otázkami logického programování.
Osnova
 • Prolog. Datové struktury, backtracking, řez. Extralogické predikáty, aritmetika. Technika a styl programování.
 • Teorie logického programování. Logika prvního řádu, rezoluce, Hornovy klauzule a programy, modely, SLD rezoluce.
 • Řízení výpočtu, ořezávání stromu důkazů, řez.
 • Rovnost, negace, SLDNF rezoluce.
 • Logické programování s omezujícími podmínkami, základy programování v CLP(FD), propagace omezení, prohledávání.
 • Implementace Prologu. Warrenův abstraktní počítač.
Literatura
 • BRATKO, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. 3. vyd. Addison-Wesley, 2001. 678 s. ISBN 0201-40375-7. info
 • NERODE, Anil a Richard A. SHORE. Logic for applications. New York: Springer-Verlag, 1993. xvii, 365. ISBN 0387941290. info
 • NILSSON, Ulf a Jan MALUSZYNSKI. Logic, programming and Prolog. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. 285 s. ISBN 0-471-92625-6. URL info
 • STERLING, Leon a Ehud Y. SHAPIRO. The art of Prolog : advanced programming techniques. 4th ed. Cambridge: MIT Press, 1987. x, 437. ISBN 0262192500. info
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze tří částí: zápočtového projektu (možno získat až 40 bodů), průběžné písemné práce (až 30 bodů) a závěrečné písemné práce (až 160 bodů). Opravné termíny jsou ve formě ústní zkoušky. Ústní zkouška je volitelná pro studenty nespokojené se svým hodnocením.


Zápočet z předmětu je udělen za vypracování projektu. Součástí řešení projektu je písemná zpráva obsahující předběžnou analýzu řešeného problému, finální program v Prologu a programová dokumentace. Projekty jsou řešeny 1-3 studenty.


Průběžná písemná práce je prakticky orientovaná na řešení několika jednodušších příkladů ze základů programování v jazyce Prolog.


Závěrečná písemná práce se skládá z teoretické části a z řešení praktických příkladů.

Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hanka/lp_I
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.