PB071 Principy nízkoúrovňového programování

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Švenda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Brukner (cvičící)
Frédéric Dupont Dupuis, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Miroslav Jaroš (cvičící)
Bc. Katarína Kejstová (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
Mgr. Michal Mikloš (cvičící)
Mgr. Martin Pulec (cvičící)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Ručka (cvičící)
Mgr. Jiří Slabý, Ph.D. (cvičící)
Bc. Peter Stanko (cvičící)
Mgr. Jiří Weiser (cvičící)
RNDr. Michal Zima (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Mgr. Ján Bella (pomocník)
Matej Dujava (pomocník)
Bc. Martin Frian (pomocník)
Bc. Martin Piatka (pomocník)
Bc. Matúš Raček (pomocník)
Bc. Matúš Talčík (pomocník)
Mgr. Jan Tušil (pomocník)
Bc. Adam Vaňko (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB071/01: Út 10:00–11:50 A219, J. Slabý
PB071/02: Út 12:00–13:50 A219, J. Slabý
PB071/03: Út 14:00–15:50 A215, A. Zlámal
PB071/04: Út 10:00–11:50 B130, L. Ručka
PB071/05: Po 14:00–15:50 B117, L. Bártek
PB071/06: Út 10:00–11:50 B117, L. Bártek
PB071/07: Po 18:00–19:50 A219, J. Weiser
PB071/08: Út 12:00–13:50 B311, M. Pulec
PB071/09: Pá 10:00–11:50 A219, F. Dupont Dupuis
PB071/10: Út 16:00–17:50 A219, P. Stanko
PB071/11: Út 18:00–19:50 A219, M. Jaroš
PB071/12: Pá 8:00–9:50 A219, M. Mikloš
PB071/13: Po 14:00–15:50 A219, R. Lacko
PB071/14: Čt 10:00–11:50 B117, T. Brukner
PB071/15: St 16:00–17:50 A219, M. Mikloš
PB071/16: Út 18:00–19:50 B117, P. Stanko
PB071/17: St 8:00–9:50 B116, M. Zima
PB071/18: Čt 18:00–19:50 B311, F. Dupont Dupuis
PB071/19: Po 12:00–13:50 B116, L. Ručka
PB071/20: Čt 16:00–17:50 B117, A. Zlámal
PB071/21: Čt 8:00–9:50 A215, T. Brukner
PB071/22: Čt 18:00–19:50 A219, M. Jaroš
PB071/23: St 18:00–19:50 B117, M. Zima
PB071/24: Čt 16:00–17:50 A219, P. Ročkai
PB071/25: Po 18:00–19:50 B116, K. Kejstová
PB071/26: Út 14:00–15:50 B117, J. Bouda
PB071/27: St 18:00–19:50 A215, J. Weiser
PB071/28: Pá 8:00–9:50 A320
PB071/29: Út 16:00–17:50 B116, J. Bouda
PB071/30: Po 12:00–13:50 A219, R. Lacko
PB071/31: Út 14:00–15:50 B130, M. Pulec
Předpoklady
IB001 Úvod do prog. skrze C || IB111 Úvod do programování || IB999 Vstupní test z programování
U studentů se předpokládá znalost algoritmizace v Pascalu, případně jiném programovacím jazyce. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť odevzdání domácích příkladů a část cvičení probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
Ovládat základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC.
Schopen dekomponovat zadaný problém a prakticky jej implementovat.
Schopen na základní úrovni používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje...);
Znát základy POSIX C funkcí.
Komentovat kód s možností automatického generování dokumentace.
Ovládat základní dobré programátorské návyky.
Překládat programy pod OS typu Unix i Windows.
Osnova
 • Historické návaznosti jazyka C. Jeho vztah k operačnímu systému Unix.
 • Překladače jazyka C pod Unixem a MS Windows, vývojové prostředí, debugger, verzovací systémy, dokumentace Doxygen, dobré programátorské návyky, testování.
 • Datové typy, konstanty, deklarace, výrazy. Přiřazovací výrazy a příkazy.
 • Základní struktura programu. Příkazy preprocesoru. Komentáře. Řídicí struktury. Nejdůležitejší příkazy vstupu a výstupu.
 • Pole, ukazatatele, funkce. Volání hodnotou, předání operandu pomocí ukazatele.
 • Textové řetězce a manipulace s nimi. Standardní knihovna jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC.
 • Deklarace, uživatelské datové typy. Dynamická alokace paměti.
 • Vstup a výstup, práce se soubory, práce se širokými znaky.
 • Návaznost na OS Unix a Windows. Základy POSIX C knihovny. Implementace na různých OS.
 • Ovládání klávesnice a myši.
 • Bezpečné a defensivní programování. Pokročilé testování.
Literatura
 • Kernighan, Brian W. - Ritchie, Dennis M. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0897-X
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info
 • DRESSLER, Miroslav. Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : Fortran, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. xix, 225. ISBN 8072260707. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB071!
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku z přednášek.
Metody hodnocení
Student během celého semestru vypracuje 5 domácích úloh, jeden vnitrosemestrální test a jedno závěrečné praktické programovací cvičení. Pro úspěšné absolvování je požadován zisk alespoň 95 bodů a úspěšné splnění požadavků cvičení (docházka, body, zápočtový příklad).
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
Účast ve cvičeních je povinná.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cecko.eu/public/pb071
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti jazyka C a nebo později studovat předmět PB161 (Programování v jazyce C++) a nemají dostatečné základy klasického jazyka C.
Další informace jsou během semestru zveřejněny na webovské stránce předmětu.
Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v místnosti A406 nebo e-mailem na adrese svenda@fi.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, akreditace jaro.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 12. 2018 08:44, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému