PB071 Principy nízkoúrovňového programování

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Miroslav Jaroš (cvičící)
Mgr. Jakub Kadaši (cvičící)
Mgr. Katarína Kejstová (cvičící)
Mgr. Roman Lacko (cvičící)
Mgr. Michal Mikloš (cvičící)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lukáš Ručka (cvičící)
Mgr. Jiří Slabý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Stanko (cvičící)
Mgr. Matúš Talčík (cvičící)
Mgr. Jan Tušil (cvičící)
Mgr. Jiří Weiser (cvičící)
RNDr. Michal Zima (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Bc. Klaudia Brišáková (cvičící)
Bc. Miroslav Cambel (cvičící)
RNDr. Antonín Dufka (cvičící)
Mgr. Matúš Dugáček (cvičící)
Matej Dujava (cvičící)
Bc. Zoltán Fridrich (cvičící)
Mgr. Samuel Gorta (cvičící)
Mgr. Lukáš Gryga (cvičící)
Mgr. Adrián Hrinko (cvičící)
Bc. Peter Hrvola (cvičící)
Mgr. Karel Chládek (cvičící)
Mgr. Michal Jankovič (cvičící)
Bc. Dominik Jochec (cvičící)
Mgr. Matúš Kropuch (cvičící)
Mgr. Gabriela Kubínová (cvičící)
Bc. Lukáš Kurčík (cvičící)
Mgr. Henrieta Micheľová (cvičící)
Mgr. Jozef Mikušinec (cvičící)
Mgr. David Myška (cvičící)
Mgr. Peter Navrátil (cvičící)
Mgr. Samuel Obuch (cvičící)
Mgr. Roman Oravec (cvičící)
Mgr. Marek Pastierik (cvičící)
Mgr. Martin Piatka (cvičící)
Mgr. Šimon Priadka (cvičící)
Mgr. Martin Pulec (cvičící)
Bc. Marko Řeháček (cvičící)
Mgr. Daniel Schramm (cvičící)
Mgr. Bc. Roman Solař (cvičící)
Mgr. Stanislav Soták (cvičící)
RNDr. David Střelák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Denis Varga (cvičící)
Bc. Michal Virgovič (cvičící)
Matej Dujava (pomocník)
Mgr. Áron Samuel Kovács (pomocník)
Mgr. Imrich Nagy (pomocník)
Mgr. Štěpánka Trnková (pomocník)
RNDr. Martin Ukrop, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 D1, Út 12:00–13:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB071/01: Pá 10:00–11:50 B117, A. Zlámal
PB071/02: Út 14:00–15:50 B117, R. Solař, A. Zlámal
PB071/03: Čt 16:00–17:50 B116, L. Bártek, P. Hrvola
PB071/04: St 12:00–13:50 A219, K. Brišáková, K. Chládek, J. Slabý
PB071/05: St 10:00–11:50 A219, J. Slabý, M. Virgovič
PB071/06: St 10:00–11:50 B116, H. Micheľová, M. Talčík
PB071/07: St 10:00–11:50 B117, P. Navrátil, M. Pulec
PB071/08: Čt 8:00–9:50 B116, A. Dufka, J. Tušil
PB071/09: Pá 8:00–9:50 B117
PB071/10: Čt 16:00–17:50 B117
PB071/11: Čt 16:00–17:50 B130, M. Cambel, M. Dujava, M. Jaroš, D. Střelák
PB071/12: Út 16:00–17:50 B117, G. Kubínová, P. Stanko
PB071/13: Čt 8:00–9:50 B117, S. Gorta, K. Kejstová
PB071/14: Čt 18:00–19:50 B116, J. Mikušinec, J. Weiser
PB071/15: St 16:00–17:50 A219, M. Řeháček, M. Zima
PB071/16: Út 14:00–15:50 B311, D. Jochec, R. Lacko
PB071/17: Út 18:00–19:50 B117, M. Pastierik, P. Stanko
PB071/18: Pá 8:00–9:50 B116, R. Lacko, D. Myška
PB071/19: Út 18:00–19:50 B116, M. Kropuch, P. Ročkai
PB071/20: St 8:00–9:50 B116, Z. Fridrich, M. Mikloš
PB071/21: St 18:00–19:50 A215, M. Dugáček, A. Hrinko, M. Jaroš
PB071/22: St 14:00–15:50 B311, L. Kurčík, R. Lacko
PB071/23: St 12:00–13:50 B116, M. Pulec, S. Soták
PB071/24: Čt 10:00–11:50 B116, L. Gryga, J. Tušil
PB071/25: Čt 10:00–11:50 A219, D. Schramm, M. Zima
PB071/26: Út 16:00–17:50 B116, M. Jankovič, P. Ročkai
PB071/27: St 8:00–9:50 B117
PB071/28: St 14:00–15:50 B116, J. Kadaši, R. Oravec
PB071/29: St 16:00–17:50 B117
PB071/30: Út 14:00–15:50 B116, K. Kejstová, Š. Priadka
PB071/31: Čt 18:00–19:50 B117, M. Jaroš, S. Obuch
PB071/32: St 18:00–19:50 A219, D. Varga, J. Weiser
PB071/33: Čt 14:00–15:50 B116, M. Mikloš
PB071/34: Pá 10:00–11:50 B116
Předpoklady
IB001 Úvod do prog. skrze C || IB111 Základy programování || IB999 Vstupní test z programování
U studentů se předpokládá znalost algoritmizace v Pascalu, případně jiném programovacím jazyce. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť odevzdání domácích příkladů a část cvičení probíhá pod Unixem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
Ovládat základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC.
Schopen dekomponovat zadaný problém a prakticky jej implementovat.
Schopen na základní úrovni používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje...);
Znát základy POSIX C funkcí.
Komentovat kód s možností automatického generování dokumentace.
Ovládat základní dobré programátorské návyky.
Překládat programy pod OS typu Unix i Windows.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- psát programy v jazyce C;
- používat základní vývojové nástroje včetně IDE, debuggeru, verzovacího systému a dynamické analýzy použití paměti;
- rozumnět způsobu vykonávání kódu na úrovni CPU a paměti;
- používat dynamickou alokaci paměti a její korektní uvolňování;
- psát programy s využitím dobrých programátorských návyků;
Osnova
 • Historické návaznosti jazyka C. Jeho vztah k operačnímu systému Unix.
 • Překladače jazyka C pod Unixem a MS Windows, vývojové prostředí, debugger, verzovací systémy, dokumentace Doxygen, dobré programátorské návyky, testování.
 • Datové typy, konstanty, deklarace, výrazy. Přiřazovací výrazy a příkazy.
 • Základní struktura programu. Příkazy preprocesoru. Komentáře. Řídicí struktury. Nejdůležitejší příkazy vstupu a výstupu.
 • Pole, ukazatatele, funkce. Volání hodnotou, předání operandu pomocí ukazatele.
 • Textové řetězce a manipulace s nimi. Standardní knihovna jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC.
 • Deklarace, uživatelské datové typy. Dynamická alokace paměti.
 • Vstup a výstup, práce se soubory, práce se širokými znaky.
 • Návaznost na OS Unix a Windows. Základy POSIX C knihovny. Implementace na různých OS.
 • Ovládání klávesnice a myši.
 • Bezpečné a defensivní programování. Pokročilé testování.
Literatura
 • Kernighan, Brian W. - Ritchie, Dennis M. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0897-X
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info
 • DRESSLER, Miroslav. Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : Fortran, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. xix, 225. ISBN 8072260707. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB071!
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku z přednášek.
Metody hodnocení
Student během celého semestru vypracuje 5 domácích úloh, jeden vnitrosemestrální test a jedno závěrečné praktické programovací cvičení. Pro úspěšné absolvování je požadován zisk alespoň 95 bodů a úspěšné splnění požadavků cvičení (docházka, body, zápočtový příklad).
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
Účast ve cvičeních je povinná.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/pb071/
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti jazyka C, principů nízkoúrovňového programování a chtějí typicky později studovat předmět PB161 (Programování v jazyce C++).
Další informace jsou během semestru zveřejněny na webovské stránce předmětu.
Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v místnosti A406 nebo e-mailem na adrese svenda@fi.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.