VV072 Molekulární biologie pro informatiky

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (přednášející), Mgr. Slavomíra Dlugošová (zástupce)
Mgr. Barbora Frimlová (přednášející)
Mgr. Tereza Souralová (přednášející), RNDr. Daniela Hulínová (zástupce)
Mgr. Ivana Ťapuchová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14. 2. až Út 9. 5. Út 14:00–15:50 A319
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základy molekulární biologie a obecné principy procesů, pomocí kterých buňky realizují svoji genetickou informaci. Na konci kurzu bude student schopen porozumět základním informacím o struktuře a funkci genomu, principech genové exprese a chování buněk na molekulární úrovni.
Výstupy z učení
Studenti rozumí základním biologickým procesům na úrovni molekul.
Osnova
  • 1. Historie molekulární biologie. Nukleové kyseliny a proteiny (struktura a funkce DNA, RNA a proteinů, vazebné interakce DNA s proteiny) 2. Struktura genomu a genetická informace (struktura bakteriálního a eukaryotického genomu, evoluce genomu, genetický kód, transkripční jednotka) 3. Replikace genomu, reparace a rekombinace DNA (replikace bakteriálního a eukaryotického genomu, molekulární podstata mutageneze, reparační a rekombinační mechanizmy DNA) 4. Transkripce genomu (transkripce bakteriálního a eukaryotického genomu, posttranskripční úpravy RNA, mechanizmy sestřihu) 5. Translace genomu (translace bakteriální a eukaryotické mRNA, struktura ribozomů, posttranslační procesy) 6. Regulace genové exprese (řízení exprese bakteriálního a eukaryotického genomu, indukce a represe, operon, transkripční faktory, posttranskripční regulační mechanismy). 7. Molekulární mechanismy signalizace (přehled molekul uplatňujících se v signalizaci, signální dráhy, příjem a zpracování signálů, komunikace mezi buňkami). 8. Molekulární struktura eukaryotické buňky (vnitřní organizace buňky, transport molekul v rámci buňky a vzhledem k mimobuněčnému prostoru) 9. Regulace buněčného cyklu (molekulární podstata řízení jednotlivých fází cyklu, regulace buněčného dělení a růstu) 10. Programovaná buněčná smrt a molekulární podstata získané imunity (imunoglobuliny, exprese BCR a TCR, vývoj a aktivace T-buněk a B-lymfocytů) 11. Molekulární podstata nádorových onemocnění (základní vlastnosti nádorové buňky, onkogeny, protoonkogeny, nádorové supresory, dědičné nádory) 12. Metody molekulární biologie a základy genového inženýrství (metody pro studium genomu, transkriptomu a proteomu, genetické manipulace)
Literatura
Výukové metody
Přednášky 12x120 min.
Metody hodnocení
1 písemná práce skládající se ze tří částí, 30 otázek, na které se odpovídá a) ano/ne b) výběrem ze 4 možností c) tvořeným textem.
Informace učitele
N/A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.