IB015 Úvod do funkcionálního programování

Fakulta informatiky
podzim 2007
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Libor Škarvada (přednášející)
Mgr. Jiří Appl (cvičící)
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tomáš Janoušek (cvičící)
Mgr. Matej Kollár (cvičící)
RNDr. Václav Lorenc (cvičící)
Mgr. Eva Mráková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
RNDr. David Sehnal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Šiška (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Libor Škarvada
Rozvrh
Po 18:00–19:50 D1, Po 18:00–19:50 D3, Po 18:00–19:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB015/01: každé liché úterý 10:00–11:50 B130, J. Appl
IB015/02: každé sudé úterý 10:00–11:50 B130, J. Appl
IB015/03: každé liché úterý 12:00–13:50 B130, L. Škarvada
IB015/04: každé sudé úterý 12:00–13:50 B130, A. Horák
IB015/05: každé liché úterý 14:00–15:50 B130, A. Šiška
IB015/06: každé sudé úterý 14:00–15:50 B130, A. Šiška
IB015/07: každé liché úterý 16:00–17:50 B130, D. Šafránek
IB015/08: každé sudé úterý 16:00–17:50 B130, D. Šafránek
IB015/09: každé liché úterý 18:00–19:50 B130, V. Brožek
IB015/10: každé sudé úterý 18:00–19:50 B130, V. Brožek
IB015/11: každou lichou středu 10:00–11:50 B130, P. Ročkai
IB015/12: každou sudou středu 10:00–11:50 B130, P. Ročkai
IB015/13: každou lichou středu 16:00–17:50 B130, V. Brožek
IB015/14: každou sudou středu 16:00–17:50 B130, V. Brožek
IB015/15: každou lichou středu 18:00–19:50 B130, V. Lorenc
IB015/16: každou sudou středu 18:00–19:50 B130, V. Lorenc
IB015/17: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 B130, J. Bouda
IB015/18: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 B130, J. Bouda
IB015/19: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B130, J. Bouda
IB015/20: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B130, J. Bouda
IB015/21: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 B130, T. Janoušek
IB015/22: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 B130, T. Janoušek
IB015/23: každý lichý pátek 8:00–9:50 B130, M. Kollár
IB015/24: každý sudý pátek 8:00–9:50 B130, M. Kollár
IB015/25: každý lichý pátek 10:00–11:50 B130, D. Sehnal
IB015/26: každý sudý pátek 10:00–11:50 B130, D. Sehnal
IB015/27: každý lichý pátek 12:00–13:50 B130, D. Sehnal
IB015/28: každý sudý pátek 12:00–13:50 B130, D. Sehnal
Předpoklady
Studenti by měli vystačit s běžnými středoškolskými znalostmi a jistou schopností matematické abstrakce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs seznamuje posluchače s funkcionálním programovacím paradigmatem. Prostředí vynucující čistý zápis programů bez vedlejších efektů má mimo jiné přivést studenty k návykům, jež využijí při pozdější tvorbě větších programových celků i v imperativních jazycích. Přednáška je doplněna řadou příkladů, které si lze prakticky vyzkoušet na nepovinných cvičeních.
Osnova
 • Základní pojmy: term, hodnota, redukce.
 • Definice funkcí pomocí rekursivního volání a pomocí výrazů s kombinátory.
 • Lambda abstrakce.
 • Vyšší funkce, částečná aplikace, curryifikace.
 • Jednoduché typy: základní typy a typové konstruktory, součinové typy.
 • Polymorfní typy, otypování.
 • Definice nových typových konstruktorů, součtové typy, rekursivní typy; definice podle vzoru.
 • Seznamy, výčtový a intensionální zápis seznamů.
 • Pořadí vyhodnocování, striktní a líné vyhodnocování.
 • Nekonečné datové struktury.
 • Rekursivní funkce, operace na seznamech a stromech, složitost.
Literatura
 • THOMPSON, Simon. Haskell :the craft of functional programming. Harlow: Addison-Wesley, 1996. xx, 500 s. ISBN 0-201-40357-9. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:IB015!
Metody hodnocení
Kurs probíhá formou přednášek a je doplněn nepovinným cvičením. Je ukončen písemnou zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~libor/vyuka/IB015/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.