EN

FI:PA010 Počítačová grafika - Informace o předmětu

PA010 Počítačová grafika

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 G124
Předpoklady
Znalosti základů počítačové grafiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na přednáškách jsou podrobně probírány klasické poznatky ze stěžejních oblastí počítačové grafiky a porovnávány s nejnovějšími výsledky výzkumu. Studenti získají přehled o klíčových problémech a směrech vývoje v dané oblasti. Po absolvování kurzu budou studenti
- rozumět a být schopni vysvětlit teoretické základy současné počítačové grafiky;
- posoudit a vyhodnotit výzkumné a vývojové směry v dané oblasti;
- s využitím získaných znalostí by měli být schopni navrhovat složité grafické systémy v různých aplikačních oblastech.
Osnova
 • Vzorkování a rekonstrukce obrazu, alias a vyhlazování.
 • Proměny a míchání rastrových obrazů.
 • Textury.
 • Globální osvětlování, zobrazovací rovnice.
 • Rekostrukce a zjednodušování ploch.
 • Přímá vizualizace objemových dat.
 • Vykreslování v reálném čase.
 • Zobrazování terénu.
 • Zobrazování založené na obrazech.
 • Speciální modelování, lokální a globální deformace těles.
 • Dělené povrchy.
 • Datové struktury pro prostorové vyhledávání.
 • Kolizní metody.
Literatura
 • WATT, Alan H. 3D Computer Graphics. 2nd ed. Wokingham: Addison-Wesley Publishing Company, 1993. 500 s., ob. ISBN 0-201-63186-5. info
 • ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info
Výukové metody
Teoretické přednášky pokrývající fundamentální i "žhavá" témata, diskuze během přednášek.
Metody hodnocení
Přednášky podle prezentací zveřejněných na stránkách předmětu. Písemná zkouška, 5 otázek z předem zveřejněného seznamu, 90 minut.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sochor/PA010
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.