MA010 Graph Theory

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
Frédéric Dupont Dupuis, Ph.D. (cvičící)
Sebastian Ordyniak, PhD (cvičící)
Mgr. Michal Kotrbčík, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MA010/01: každé sudé pondělí 12:00–13:50 A217, F. Dupont Dupuis
MA010/02: každé liché pondělí 12:00–13:50 A217, F. Dupont Dupuis
MA010/03: každé sudé pondělí 16:00–17:50 A217, F. Dupont Dupuis
MA010/04: každé liché pondělí 16:00–17:50 A217, F. Dupont Dupuis
MA010/05: každé sudé pondělí 16:00–17:50 C525, S. Ordyniak
MA010/06: každé liché pondělí 16:00–17:50 C525, S. Ordyniak
MA010/07: každé sudé pondělí 10:00–11:50 A318, S. Ordyniak
MA010/08: každé liché pondělí 10:00–11:50 A318, S. Ordyniak
Předpoklady
! PřF:M5140 Teorie grafů &&! NOW ( PřF:M5140 Teorie grafů )
Discrete mathematics, basic concepts of graphs and graph algorithms. IB000 (or equivalent from other schools) is highly recommended.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This is a standard course in graph theory. All standard concepts, graph properties (with simplified proofs), formulations of usual graph problems, and abstract-level algorithms for their solving, are presented. Although the content of this course is targeted at CS students, it is accessible also to others.
At the end of the course, successful students shall understand in depth and tell all the basic terms of graph theory; be able to reproduce the proofs of some fundamental statements on graphs; be able to solve new graph problems; and be ready to apply this knowledge in (especially) computer science applications.
Osnova
 • Graphs and relations. Subgraphs, isomorphism, degrees. Directed graphs.
 • Graph connectivity and searching, multiple connectivity. Trees, the MST problem.
 • Distance in graphs, graph metrics, concepts of route planning in graphs.
 • Network flows. The "max-flow min-cut" theorem via Ford-Fulkerson algorithm. Applications to connectivity, matching and representatives.
 • Matching in graphs, packing problems, enumeration.
 • Graph colouring, edge and list colourings.
 • Computationally hard graph problems: independent set, clique, vertex cover, Hamiltonian, etc.
 • Planar embeddings of graphs, Euler formula and its applications. Graph drawing.
 • Selected advanced topics (time allowing): Intersection graph representations, chordal graphs, structural width measures, graph minors, graph embeddings on surfaces, crossing number, Ramsey theory.
Literatura
  povinná literatura
 • HLINĚNÝ, Petr. Základy teorie grafů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
  doporučená literatura
 • MATOUŠEK, Jiří a Jaroslav NEŠETŘIL. Invitation to discrete mathematics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. xvii, 443. ISBN 9780198570431. info
 • MATOUŠEK, Jiří a Jaroslav NEŠETŘIL. Kapitoly z diskrétní matematiky. 3., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. 423 s. ISBN 9788024614113. info
Výukové metody
MA010 is taught in weekly 2-hour lectures, with bi-weekly 2-hour compulsory tutorials. Since this is a mathematical subject, the students are expected to learn the given theory and be able to understand and compose mathematical proofs. Memorizing is not enough! All the study materials, demonstrations, and study agenda are presented through the online IS syllabus.
Metody hodnocení
The resulting grade is taken from a term test (20%), voluntary bonus work (arbitrary), and a final written exam (80%). The written semester test for 20 points can be repeated (corrected) once, and at least 10 point score is strictly required before the final exam. Possible bonus points and penalties for not attending the compulsory tutorials count towards this limit. The final written exam for 80 points consists of a 40 point part about basic graph terms and their applications, and a 40 point advanced part in which students have to come with solutions and proofs of rather difficult problems. More then 50 points in total is required to pass.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim2014/MA010/index.qwarp
All students are required to frequently read course new at "https://is.muni.cz/auth/df/aktuma010/".
Since 2009, MA010 is primarily taught in English. Much more information regarding course curriculum and examination can be found in the online syllabus MA010 in IS; https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim20**/MA010/index.qwarp.
Since 2013, we have started "upgrading" this course to a more (just slightly) advanced level, reflecting the fact that basics of graph theory are in the course IB000 since 2012.
Předmět MA010 je od roku 2009 vyučován primárně anglicky (nyní včetně i všech cvičení!). Informace v angličtině mají přednost, české materiály jsou doplňkové.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.