MA010 Graph Theory

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. (přednášející)
Jacob Cooper, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MA010/01: každou lichou středu 8:00–9:50 Virtuální místnost, D. Kráľ
MA010/02: každou sudou středu 8:00–9:50 Virtuální místnost, D. Kráľ
MA010/03: každé liché úterý 12:00–13:50 B411, J. Cooper
MA010/04: každé sudé úterý 12:00–13:50 B411, J. Cooper
Předpoklady
! PřF:M5140 Teorie grafů &&! NOW ( PřF:M5140 Teorie grafů )
Discrete mathematics. IB000 (or equivalent from other schools) is recommended.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This is a standard introductory course in graph theory, assuming no prior knowledge of graphs. The course aims to present basic graph theory concepts and statements with a particular focus on those relevant in algorithms and computer science in general. Selected advanced graph theory topics will also be covered. Although the content of this course is primarily targeted at computer science students, it should be accessible to all students.
Výstupy z učení
At the end of the course, students shall understand basic concenpts in graph theory; be able to reproduce the proofs of some fundamental statements in graph theory; be able to solve unseen simple graph theory problems; and be ready to apply their knowledge particularly in computer science.
Osnova
 • Basic graph theory notions: graphs, subgraph, graph isomorphism, vertex degree, paths, connected components, directed graphs.
 • Trees and the Minimum Spanning Tree problem.
 • Vertex and edge connectivity.
 • Planar graphs, duality of planar graphs, Euler's formula and its applications.
 • Graph coloring, its basic properties and variants, including edge-coloring and list coloring.
 • Matchings in graphs and packing problems.
 • Computationally hard graph problems.
 • Selected advanced topics (to be chosen from): Interval graphs, chordal graphs, graph minors, graph embeddings on surfaces, Ramsey theory.
Literatura
  doporučená literatura
 • DIESTEL, Reinhard. Graph theory. 4th ed. Heidelberg: Springer, 2010. xviii, 436. ISBN 9783642142789. info
 • BONDY, J. A. a U. S. R. MURTY. Graph theory. [New York, N.Y.]: Springer, 2008. xiv, 657. ISBN 9781846289699. info
 • http://diestel-graph-theory.com/
 • MATOUŠEK, Jiří a Jaroslav NEŠETŘIL. Kapitoly z diskrétní matematiky. 3., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. 423 s. ISBN 9788024614113. info
 • HLINĚNÝ, Petr. Základy teorie grafů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
MA010 is taught in weekly 2-hour lectures, which are primarily focused on introducing the material (concepts, statements, proofs). The lectures are complemented with bi-weekly 2-hour (compulsory) tutorials where examples and problems related to the material presented during the lectures are made available to practise.
Metody hodnocení
The resulting grade will based either on the final written exam or a remote oral exam; the type of the exam will be determined by the COVID situation. To register for the exam, it is necessary to obtain at least 16 points from homework assignments; most of the homework assignments will have deadlines during the term.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/~dkral/ma010.html
Basic information regarding course curriculum and examination can be found in the online syllabus MA010 in the Information System - "https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim20**/MA010/index.qwarp". More detailed information can be found on the course webpage maintained by the lecturer.
Since 2020, the grade is determined by the final exam only.
Since 2016, grading of MA010 changes by including a written homework assignment worth 20% and decreasing the weight of the final exam to 60%.
Since 2009, MA010 is taught in English. Předmět MA010 je od roku 2009 vyučován primárně anglicky. Informace v angličtině mají přednost, české materiály jsou doplňkové.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.