PV121 Počítače a hudba I

Fakulta informatiky
podzim 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 D3
Předpoklady
Není potřebné žádné předběžné hudební vzdělání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne základní znalosti v oblasti využití počítačů v hudbě, seznámí je s historií počítačové hudby, programy pro generování, úpravu a záznam zvuku, sekvencování hudebních dat, kompozici a notaci hudby pomocí počítače. Prohloubí chápání počítače jako všestranného nástroje pro uměleckou tvorbu a představí některé směry a tendence soudobé hudby. PV121 Počítače a hudba I je teoretickým úvodem (byť demonstrujícím i vlastní praktické zkušenosti vyučujícího s přednášenou látkou) následujícího předmětu PV129 Počítače a hudba II.
Osnova
 • Počítačová hudba obecně, její historie, způsoby využití počítačů v hudbě, výpočetní technika pro tvorbu hudby, programy transformující vizuální data na hudbu,
 • generování zvuku, základní typy syntéz, rozdělení elektroakustických nástrojů, rozdělení elektroakustické hudby, vztah hudby a matematiky, programy pro transformaci číselných řad, matematických konstant, textových řetězců a sekvencí DNA na hudbu,
 • úprava zvuku, efektové procesory, programy, transformující fraktály na hudbu,
 • záznam zvuku, historie záznamu zvuku (záznam analogový a digitální), hardwarové a softwarové součásti záznamového řetězce, programy pro realizaci tembrálních kompozice a sound designu (granulární syntéza, programy s neobvyklým ovládáním apod.)
 • sekvencování hudebních dat a jeho automatizace, sekvencery, MIDI rozhraní, MIDI ovladače, programovací prostředí – objektově orientované programy pro realizaci tzv. interaktivní elektronické hudby
 • počítačem podporovaná algoritmická kompozice, historie tzv. počítačové hudby, přehled programovacích jazyků pro tvorbu hudby, systemizace kompozičních programů, programy pro tvorbu evoluční a generativní hudby, programy pro tvorbu historické tzv. vážné nebo současné populární hudby
 • notace hudby, přehled notačních programů, programy pro přehrávání hudby, programy pro tvorbu tzv. soudobé vážné hudby, akordických sledů, změny hudebního prostoru, převodu audio dat na MIDI zprávy apod.
Literatura
  doporučená literatura
 • http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy
Výukové metody
Forma výuky: přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno buď za vytvoření vlastního hudebního programu libovolného druhu, nebo vytvoření krátké skladby s využitím komerčních nebo vlastních programů, eventuálně textem v rozsahu nejméně jedné normostrany na téma, související s probíranou látkou; práce se zasílá do e-mailové schránky vyučujícího.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy
Literatura • Internetová stránka předmětu / Web page of course: http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy • Bibliografie české a slovenské počítačové hudby: http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy/BIBL-c.htm • Bibliography on synthesizers, Midi, Computer and Electronic Music: http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy/BIBL1.htm (in English)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2016/PV121